Cannabis vermindert de ontwikkeling van neuropathie bij kankerpatiënten die worden behandeld met oxaliplatine

07 maart 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis vermindert de ontwikkeling van neuropathie bij kankerpatiënten die worden behandeld met oxaliplatine

In een onderzoek onder 513 kankerpatiënten die werden behandeld met combinaties op basis van oxaliplatine en 5-fluorouracil, verminderde het gebruik van cannabis de ontwikkeling van ernstige neuropathie, een bekende bijwerking van oxaliplatine. Onderzoekers van de afdeling Oncologie van het Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israël, voerden een analyse uit van medische dossiers in hun centrum van 2015 tot 2018. 248 patiënten werden behandeld met cannabis en 265 kregen geen cannabis. Cannabisgebruikers werden verdeeld in 2 groepen, van wie 116 (47%) cannabis kregen vóór oxiplatine en 132 (53%) die eerst oxiplatine kregen.

Cannabisgebruikers hadden een lager risico op het ontwikkelen van neuropathie in vergelijking met de controlegroep zonder cannabis. De studie toonde ook aan dat het “beschermende effect van cannabis meer uitgesproken was bij patiënten die eerst cannabis kregen dan bij degenen die eerst oxaliplatine kregen (75% en 46,2%, respectievelijk).” De auteurs concludeerden dat cannabis een beschermend effect heeft op deze oxiplatine-bijwerking en vermeldden dat een grote prospectieve studie gepland is.

Science/Human: Cannabis reduces the development of neuropathy in cancer patients treated with oxaliplatin

In a study of 513 cancer patients treated with oxaliplatin and 5-fluorouracil-based combinations, the use of cannabis reduced the development of severe neuropathy, a known side effect of oxiplatin. Researchers from the Department of Oncology at Tel Aviv Sourasky Medical Center, Israel, conducted an analysis of medical records at their centre from 2015 to 2018. 248 patients were treated with cannabis and 265 did not receive cannabis. Cannabis users were divided into 2 groups, 116 (47%) of whom received cannabis before oxiplatin and 132 (53%) who received oxiplatin first.

Cannabis users had a lower risk of developing neuropathy compared to the control group without cannabis. The study also showed that the “protective effect of cannabis was more pronounced in patients who received cannabis first than in those who received oxaliplatin first (75% and 46.2%, respectively).” The authors concluded that cannabis has a protective effect on this oxiplatin side effect and mentioned that a large prospective study is planned.

Waissengrin B, Mirelman D, Pelles S, Bukstein F, Blumenthal DT, Wolf I, Geva R. Effect of cannabis on oxaliplatin-induced peripheral neuropathy among oncology patients: a retrospective analysis. Ther Adv MedOncol.2021;13:1758835921990203.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook