Langdurige cannabisbehandeling van chronische pijn resulteerde in betere uitkomsten vergeleken met conventionele behandeling

12 april 2021

Wetenschap/Mens: Langdurige cannabisbehandeling van chronische pijn resulteerde in betere uitkomsten vergeleken met conventionele behandeling

In een observationele studie van onderzoekers van het McLean ziekenhuis in Belmont, VS, met 37 pijnpatiënten resulteerde cannabis in een verbetering van verschillende symptomen. De deelnemers werden geëvalueerd voor, 3 en 6 maanden na het begin van de cannabisbehandeling. Zij werden vergeleken met 9 patiënten die niet waren begonnen met een cannabisbehandeling.

In vergelijking met de uitgangssituatie vertoonden cannabispatiënten na 3 en 6 maanden behandeling verbeteringen op het gebied van pijn, die gepaard gingen met een verbeterde slaap, stemming, angst en levenskwaliteit, en een stabiel gebruik van conventionele medicatie. De auteurs schreven dat de “resultaten in het algemeen suggereren dat een verhoogde blootstelling aan THC gerelateerd was aan een pijngerelateerde verbetering, terwijl een verhoogde blootstelling aan CBD gerelateerd was aan een verbeterde stemming. (…) Pilot analyses onthulden dat treatment-as-usual patiënten niet hetzelfde patroon van verbetering laten zien.”

Science/Human: Long-term cannabis treatment of chronic pain resulted in better outcomes compared to conventional treatment

In an observational study by investigators from McLean Hospital in Belmont, USA, with 37 pain patients cannabis resulted in an improvement of several symptoms. Participants were evaluated before, 3 and 6 months after starting cannabis treatment. They were compared to 9 patients, who did not initiate cannabis treatment.

Relative to baseline, following 3 and 6 months of treatment, cannabis patients exhibited improvements in pain which were accompanied by improved sleep, mood, anxiety, and quality of life, and stable conventional medication use. The authors wrote that the “results generally suggest increased THC exposure was related to pain-related improvement, while increased CBD exposure was related to improved mood. (…) Pilot analyses revealed that treatment-as-usual patients do not demonstrate the same pattern of improvement.”

Gruber SA, Smith RT, Dahlgren MK, Lambros AM, Sagar KA. No pain, all gain? Interim analyses from a longitudinal, observational study examining the impact of medical cannabis treatment on chronic pain and related symptoms. Exp Clin Psychopharmacol. 2021 Mar 25. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook