Studie: Cannabis Zuigtabletten verminderen Pijn

02 september 2018

Wetenschap/mens: Cannabis-zuigtabletten verminderen pijn in een observationele studie

In een observationele studie met 49 deelnemers met chronische pijn, leidde cannabis zuigtabletten tot een aanzienlijke vermindering van de pijn. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van Palliatieve Zorg Corporation in Huntington Beach (Verenigde Staten) en andere instellingen uit Nederland en Spanje. Trokie zuigtabletten zijn een gestandaardiseerd preparaat met een cannabis extract voor het beheer van cannabinoïden wordt verkregen door middel van de orale mucosa (mondslijmvlies). De deelnemers werden gevraagd de waarneming van pijn opgeven vóór en van 1 tot en met 12 weken na het nemen van de cannabis zuigtabletten.

Het was een gemiddelde vermindering van de scores van de pijn op een schaal tussen 0 en 10 waargenomen van 4,9. Het begin van de verlichting van de pijn varieerde meestal tussen de 5 en 40 minuten, wat compatibel is met op zijn minst gedeeltelijke absorptie van de orale mucosa. Bijwerkingen zijn opgegeven door 16 deelnemers, waarvan de meest voorkomende duizeligheid/loop onzekerheid, slechte smaak en keel irritatie/droge mond. Ondanks de bijwerkingen, vermeld 90% van de deelnemers  “tevreden” of “zeer tevreden” te zijn met het product.

Crowley K, de Vries ST, Moreno-Sanz G. Self-Reported Effectiveness and Safety of Trokie® Lozenges: A Standardized Formulation for the Buccal Delivery of Cannabis Extracts. Front Neurosci. 2018;12:564.

English

Science/Human: Cannabis lozenges reduce pain in an observational study

In an observational study with 49 participants with chronic pain cannabis lozenges (Trokie) produced a significant reduction in pain. The study was conducted by investigators of Palliative Care Corporation in Huntington Beach, USA, and further institutions from the Netherlands and Spain. Trokie lozenges are a standardised formulation containing cannabis extracts to deliver cannabinoids by the oral mucosa. Participants were asked to report pain perception before and after 1 to 12 weeks.

A mean reduction in pain scores on the scale between 0 and 10 of 4.9 was observed. Onset of analgesia typically varied between 5 and 40 min, which seems consistent with, at least partial, absorption through the oral mucosa. Adverse events were reported by 16 subjects, the most common being dizziness/unsteadiness, bad taste, and throat irritation/dry mouth. Despite the adverse events 90% of participants reported being “satisfied” or “very satisfied” with the product.

Crowley K, de Vries ST, Moreno-Sanz G. Self-Reported Effectiveness and Safety of Trokie® Lozenges: A Standardized Formulation for the Buccal Delivery of Cannabis Extracts. Front Neurosci. 2018;12:564.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabis-Lutschtabletten reduzieren Schmerzen in einer Beobachtungsstudie

In einer Beobachtungsstudie mit 49 Teilnehmern mit chronischen Schmerzen führten Cannabis-Lutschtabletten zu einer signifikanten Reduktion der Schmerzen. Die Studie wurde durch Untersucher der Palliative Care Corporation in Huntington Beach (USA) und anderen Institutionen aus den Niederlanden und Spanien durchgeführt. Trokie-Lutschtabletten sind eine standardisierte Zubereitung, die Cannabisextrakte zur Verabreichung von Cannabinoiden über die Mundschleimhaut enthält. Die Teilnehmer wurden gebeten, Ihre Schmerzwahrnehmung vor und 1 bis 12 Wochen nach Einnahme der Cannabis-Lutschtabletten anzugeben.

Es wurde eine mittlere Reduzierung der Schmerzwerte auf einer Skala zwischen 0 und 10 von 4,9 beobachtet. Der Beginn der Schmerzlinderung variierte typischerweise zwischen 5 und 40 Minuten, was mit einer zumindest teilweisen Absorption über die Mundschleimhaut vereinbar ist. Nebenwirkungen wurden von 16 Teilnehmern angegeben, von denen die häufigsten Schwindel/Gangunsicherheit, schlechter Geschmack und Rachenreizung/trockener Mund waren. Trotz der Nebenwirkungen gaben 90 % der Teilnehmer an, „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Produkt zu sein.

Crowley K, de Vries ST, Moreno-Sanz G. Self-Reported Effectiveness and Safety of Trokie® Lozenges: A Standardized Formulation for the Buccal Delivery of Cannabis Extracts. Front Neurosci. 2018;12:564.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Wil je meer artikelen lezen over cannabis bij pijn, kijk dan hier