Cannabisgebruik maakt het stoppen van opiatengebruik bij een groot aantal pijnpatiënten mogelijk

23 januari 2021

Wetenschap/mens: Cannabisgebruik kan het stoppen van opioïdengebruik bij een groot aantal pijnpatiënten mogelijk maken

Volgens gegevens van 1181 patiënten uit drie medische cannabispraktijken in de VS kon een groot deel van de pijnpatiënten na de start van het cannabisgebruik de opiaatmedicatie volledig staken. De studie werd uitgevoerd door de Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, USA. Van deze totale groep patiënten die reageerden op een online enquête, hadden 525 patiënten minstens 3 maanden lang opioïde medicijnen op recept gebruikt om chronische pijn te behandelen en gebruikten medische cannabis.

In totaal meldde ongeveer 40% dat ze alle opioïden stopten, ongeveer 45% meldde enige afname in hun opioïdengebruik, 13% meldde geen verandering in het opioïdengebruik en 1% meldde een toename in het opioïdengebruik. Een meerderheid van 65% meldde dat ze de verandering in de opioïden meer dan een jaar volhielden. Bijna de helft (48%) meldde een 40-100% afname van de pijn, terwijl 9% geen verandering in de pijn had en 3% een verergering van de pijn had. De auteurs concludeerden dat de patiënten in deze studie “meldden dat cannabis een nuttige aanvulling en vervanging was voor opioïden op recept bij de behandeling van hun chronische pijn en het extra voordeel had dat het vermogen om te functioneren en de kwaliteit van leven werd verbeterd”.

Science/Human: Cannabis use may allow cessation of opioid use in a large number of pain patients

 

According to data of 1181 patients from three medical cannabis practice sites in the USA a large proportion of pain patients were able to completely cease opiate medication after initiation of cannabis use. The study was conducted by the Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, USA. Of this overall group of patients responding to an online survey 525 patients had used prescription opioid medications for at least 3 months to treat chronic pain and were using medical cannabis.

Overall, about 40% reported that they stopped all opioids, about 45% reported some decrease in their opioid usage, 13% reported no change in opioid usage, and 1% reported an increase in opioid usage. A majority of 65% reported that they sustained the opioid change for over a year. Almost half (48%) reported a 40-100% decrease in pain while 9% had no change in pain and 3% had worsening pain. Authors concluded that patients in this study “reported that cannabis was a useful adjunct and substitute for prescription opioids in treating their chronic pain and had the added benefit of improving the ability to function and quality of life.”

Takakuwa K M, Sulak D. A Survey on the Effect That Medical Cannabis Has on Prescription Opioid Medication Usage for the Treatment of Chronic Pain at Three Medical Cannabis Practice Sites. Cureus 2020;12(12): e11848.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook