Volgens een grote prospectieve studie verbetert gebruik cannabis pijn

02 november 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis verbetert pijn in grote, prospectieve open studie

Behandeling met cannabis verminderde de pijnintensiteit in een studie met 1045 patiënten, van wie 551 de symptoombeoordeling na 1, 3, 6, 9 en 12 maanden hadden voltooid. Het onderzoek werd uitgevoerd in een aantal pijnklinieken in Israël met deelname van verschillende Israëlische wetenschappelijke instellingen en werd gepubliceerd in de Journal of Pain. Patiënten met een vergunning voor het gebruik van medicinale cannabis in Israël rapporteerden de gemiddelde wekelijkse pijnintensiteit en bijbehorende symptomen vóór de cannabisbehandeling en gedurende een jaar daarna.

Na een jaar was de gemiddelde pijnintensiteit met 20% afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke waarde. Alle andere parameters verbeterden met 10-30%. Een significante afname van 42% (afname van 27 mg) ten opzichte van de uitgangswaarde werd ook waargenomen in de morfine-equivalente dagelijkse dosis opioïden. De aanwezigheid van een normale tot lange slaap, een lagere Body Mass Index en een lagere depressiescore voorspelden een relatief groter behandelingssucces, terwijl de aanwezigheid van neuropathische pijn het tegenovergestelde voorspelde. De auteurs concludeerden dat deze “prospectieve studie verder bewijs levert van de effecten van MC op chronische pijn en gerelateerde symptomen, een algemene lichte tot matige verbetering op lange termijn laat zien in de geteste parameters, en potentiële voorspellers van behandelingssucces identificeert”.

Science/Human: Improvement of pain by cannabis in large prospective open study

 

The treatment with cannabis reduced pain intensity in a study with 1045 patients, of whom 551 completed symptom assessment after 1, 3, 6, 9 and 12 months. The study was conducted in a number of pain clinics in Israel involving several scientific Israeli institutions and published in the Journal of Pain. Patients with a licence to use medical cannabis in Israel reported weekly average pain intensity and related symptoms before cannabis treatment and thereafter for one year.

At one year, average pain intensity declined from baseline by 20%. All other parameters improved by 10-30%. A significant decrease of 42% (reduction of 27mg) from baseline in morphine equivalent daily dosage of opioids was also observed. The presence of normal to long sleep duration, lower body mass index and lower depression score predicted relatively higher treatment success, whereas presence of neuropathic pain predicted the opposite. Authors concluded that this “prospective study provides further evidence for the effects of MC on chronic pain and related symptoms, demonstrating an overall mild to modest long-term improvement of the tested measures and identifying possible predictors for treatment success.“

Aviram J, Pud D, Gershoni T, Schiff-Keren B, Ogintz M, Vulfsons S, Yashar T, Haim-Moshe A, Brill S, Amital H, Goor-Aryeh I, Robinson D, Green L, Segal R, Fogelman Y, Tsvieli O, Yellin B, Vysotski Y, Morag O, Tashlykov V, Sheinfeld R, Goor R, Meiri D, Eisenberg E. Medical Cannabis Treatment for Chronic Pain: Outcomes and Prediction of Response. EUR J Pain. 2020 Oct 16. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook