Frequent cannabisgebruik vermindert het gebruik van opiaten

30 augustus 2020

Wetenschap / Mens: Frequent cannabisgebruik vermindert het gebruik van opioïden

In een prospectieve studie tussen 2005 en 2018 werd regelmatig cannabisgebruik geassocieerd met een 26% verhoogde kans om te stoppen met intraveneus opioïdengebruik. De studie door onderzoekers van het British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Canada, het omvatte meer dan 2.000 mensen die drugs injecteren.

Dagelijks cannabisgebruik werd in ieder geval in verband gebracht met een snellere stopzetting van intraveneus gebruik (gecorrigeerde hazard ratio = 1,16). Een subanalyse wees uit dat deze relatie alleen significant was voor het stoppen met injecterend opioïdengebruik (gecorrigeerde hazard ratio = 1,26). Cannabisgebruik ging niet gepaard met een verhoogd risico op terugval. De auteurs concludeerden dat “cannabisgebruik op zijn minst dagelijks werd geassocieerd met een toename van 16% in het risico van stoppen met injecterend drugsgebruik, en dat dit effect beperkt was tot het stoppen met opioïde-injectie”.

Wissenschaft/Mensch: Häufiger Cannabiskonsum reduziert Opioidkonsum

In einer prospektiven Studie zwischen 2005 und 2018 wurde der regelmäßige Cannabiskonsum mit einer um 26% erhöhten Wahrscheinlichkeit in Verbindung gebracht, den intravenösen Opioidkonsum zu beenden. Die Untersuchung von Forschern des British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Kanada, umfasste über 2.000 Personen, die sich Drogen spritzen.

Ein mindestens täglicher Cannabiskonsum wurde mit einer schnelleren Beendigung des intravenösen Konsums in Verbindung gebracht (bereinigte Hazard Ratio = 1,16). Eine Subanalyse ergab, dass diese Beziehung nur für die Einstellung des Opioidkonsums durch Spritzen signifikant war (bereinigte Hazard Ratio = 1,26). Cannabiskonsum war nicht mit einem erhöhten Risiko für einen Rückfall verbunden. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “ein zumindest täglicher Cannabiskonsum mit einem 16%igen Anstieg der Hazard-Rate der Einstellung des Drogenkonsums durch Spritzen assoziiert war, und dieser Effekt auf die Einstellung der Injektion von Opioiden beschränkt war”.

Science/Human: Frequent cannabis use reduces opioid use

In a prospective study between 2005 and 2018 regular cannabis use was associated with an increased likelihood of stopping injection opioid use by 26%. The investigation by researchers of the British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Canada, included over 2,000 people who inject drugs.

At-least-daily cannabis use was associated with swifter rates of injection cessation (adjusted hazard ratio = 1.16). A subanalysis revealed that this association was only significant for opioid injection cessation (adjusted hazard ratio  = 1.26). Cannabis use was not associated with an increased risk for relapse. Authors concluded that “at-least-daily cannabis use was associated with a 16% increase in the hazard rate of injection cessation, and this effect was restricted to the cessation of injection opioids.”

Reddon H, DeBeck K, Socias ME, Lake S, Dong H, Karamouzian M, Hayashi K, Kerr T, Milloy MJ. Frequent Cannabis Use and Cessation of Injection of Opioids, Vancouver, Canada, 2005-2018. Am J Public Health 2020:e1-e8.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook