Cannabisgebruik verhoogt het risico op werkgerelateerd letsel niet

10 november 2020

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik verhoogt het risico op werkgerelateerd letsel niet

In een onderzoek met 136.536 werkende deelnemers uit Canada had cannabisgebruik geen invloed op het risico op werkgerelateerd letsel. Wetenschappers van de Universiteit van Toronto, Canada, gebruikten gegevens van de Canadian Community Health Survey voor de jaren 2013 tot 2016.

Onder de deelnemers hadden 2.577 (2%) een werkgerelateerde blessure in de afgelopen 12 maanden. Van deze 2.577 mensen die een arbeidsongeval hebben gehad, zei 4% dat ze in dezelfde periode cannabis hadden gebruikt. De onderzoekers vonden geen verband tussen cannabisgebruik in de afgelopen twaalf maanden en werkgerelateerd letsel. De auteurs schreven dat ze “geen bewijs vonden dat cannabisgebruikers meer werkgerelateerde verwondingen hadden”.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum erhöht nicht das arbeitsbedingte Verletzungsrisiko

In einer Studie mit 136 536 berufstätigen Teilnehmern aus Kanada hatte der Cannabiskonsum keinen Einfluss auf das arbeitsbedingte Verletzungsrisiko. Wissenschaftler der Universität Toronto, Kanada, verwendeten Daten aus dem Canadian Community Health Survey für die Jahre 2013 bis 2016.

Unter den Teilnehmern hatten 2577 (2 %) in den letzten 12 Monaten eine arbeitsbedingte Verletzung. Von diesen 2577 Personen, die einen arbeitsbedingten Unfall hatten, gaben 4 % an, im gleichen Zeitraum Cannabis konsumiert zu haben. Die Untersucher fanden keinen Zusammenhang zwischen dem Cannabiskonsum in den letzten zwölf Monaten und arbeitsbedingten Verletzungen. Die Autoren schrieben, dass sie “keinen Beweis dafür gefunden haben, dass Cannabiskonsumenten eine höhere Rate an arbeitsbedingten Verletzungen hatten”.

Science/Human: Cannabis use does not increase work related injury risk

In a study involving 136 536 working participants from Canada cannabis use had no influence on work related injury risk. Scientists of the University of Toronto, Canada, used data from the Canadian Community Health Survey of the years 2013-2016.

Among the participants, 2577 (2%) had a work-related injury in the last 12 months. Of these 2577, who had a work-related injury, 4% also reported being a cannabis user in the same period. Investigators found no association between past-year cannabis use and work-related injury. Authors wrote that they “found no evidence that cannabis users experienced higher rates of work-related injuries.”

Zhang JC, Carnide N, Holness L, Cram P. Cannabis use and work-related injuries: a cross-sectional analysis. Occup Med (Lond). 2020:kqaa175.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook