Volgens Canadese ervaring zou een leeftijd van 19 jaar de wettelijke minimumleeftijd voor cannabisgebruik kunnen zijn

05 juni 2020

Wetenschap / mens: Volgens Canadese ervaring zou een leeftijd van 19 jaar de wettelijke minimumleeftijd voor cannabisgebruik kunnen zijn

Onderzoekers onderzochten de keuze van de wettelijke minimumleeftijd (MLA) voor cannabis.

Ze gebruikten Canadese enquêtes om opleidingsniveaus, roken van sigaretten, zelfgerapporteerde algemene en geestelijke gezondheid te vergelijken met de verschillende leeftijden van eerste cannabisgebruikers.

Ze concludeerden dat hun ‘onderzoek aangaf dat het 19 jaar waard was om een ​​MLA te zijn voor niet-medicinale cannabis’.

School of Pharmacy, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada.

Wissenschaft/Mensch: Ein Alter von 19 Jahren könnte das gesetzliche Mindestalter für den Cannabiskonsum sein, so die kanadische Erfahrung

Forscher untersuchten die Wahl des gesetzlichen Mindestalters (MLA) für Cannabis.

Sie verwendeten kanadische Erhebungen, um das Bildungsniveau, das Zigarettenrauchen, die selbstberichtete allgemeine und psychische Gesundheit im Zusammenhang mit dem unterschiedlichen Alter des ersten Cannabiskonsums zu vergleichen.

Sie kamen zu dem Schluss, dass ihre “Studie darauf hinwies, dass es sich lohnt, 19 Jahre als MLA für nicht-medizinisches Cannabis festzulegen”.

Schule für Pharmazie, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Kanada.

Science/Human: An age of 19 years may be the minimal legal age for cannabis use, the Canadian experience suggests

Researchers investigated the choice of minimal legal age (MLA) for cannabis.

They used Canadian surveys to compare educational attainment, cigarette smoking, self-reported general and mental health associated with different ages of first cannabis use.

They concluded that their “study indicated that there is merit in setting 19 years as MLA for non-medical cannabis.”

School of Pharmacy, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada.

Nguyen HV, et al. BMC Öffentliche Gesundheit. 2020;20(1):557

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook