VS: Legalisering van cannabis vermindert consumptie bij jongeren

23 juli 2019

Wetenschap/VS: De legalisatie van cannabis beperkt het gebruik van cannabis onder jonge mensen

Volgens een studie, lijkt de legalisering van cannabis voor volwassenen het gebruik van cannabis onder jonge mensen niet te verhogen en in plaats daarvan het tegenovergestelde effect kan hebben. Om uit te zoeken, hoe zich cannabisconsumptie van jongeren in staten met en zonder deze wetten ontwikkelde, onderzochten de onderzoekers enquêtes van de  gegevens over cannabisconsumptie van 1,4 miljoen jongeren tussen 1993 en 2017. Tijdens deze periode hebben 27 lidstaten en Washington DC medicinale cannabis gelegaliseerd en zeven staten hebben cannabis voor volwassenen gelegaliseerd.

Medicinale cannabis wetten leken daarop geen invloed te hebben, of jonge mensen cannabis consumeren , melden de auteurs van de studie in JAMA Pediatrics. Echter, wetten op het recreatieve gebruik van cannabis waren verbonden met een afname van 8% bij jonge mensen die hadden gezegd in de afgelopen 30 dagen cannabis te hebben gebruikt en een afname van 9 procent van de frequente consumptie. Een lager aanbod kan dit verklaren, aldus de senior auteur Mark Anderson, hoogleraar agrarische economie aan de Universiteit van de staat van Montana in Bozeman. “Het kan eigenlijk moeilijker zijn voor jonge mensen, om wiet te kopen, omdat de drugsdealer vervangen is geworden door erkende apotheken, waarvoor een bewijs van leeftijd vereist is”,zei Anderson per E-Mail. ” De verkoop aan minderjarige werd na de goedkeuring van deze wetten een relatief riskante zaak “.

Anderson DM, Hansen B, Rees DI, Sabia JJ. Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use: New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatr, 8. Juli 2019 [im Druck]
Reuters vom 8. Juli 2019

Deutsch

Wissenschaft/USA: Die Legalisierung von Cannabis reduzierte den Cannabiskonsum bei Jugendlichen

Laut einer Studie scheint die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene den Cannabiskonsum bei Jugendlichen nicht zu erhöhen und kann stattdessen den gegenteiligen Effekt haben. Um herauszufinden, wie sich der Cannabiskonsum von Jugendlichen in Staaten mit und ohne solche Gesetze entwickelte, untersuchten die Forscher Umfragedaten zum Substanzkonsum von 1,4 Millionen Jugendlichen zwischen 1993 und 2017. In diesem Zeitraum legalisierten 27 Staaten und Washington DC medizinisches Cannabis, und sieben Staaten legalisierten Cannabis für Erwachsene.

Gesetze zu medizinischem Cannabis schienen keinen Einfluss darauf zu haben, ob Jugendliche Cannabis konsumieren, berichteten die Autoren der Studie in JAMA Pediatrics. Allerdings waren Gesetze zum Freizeitkonsum von Cannabis mit einer 8-prozentigen Abnahme der Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche angaben, innerhalb der vergangenen 30 Tage Cannabis konsumiert zu haben, und einer 9-prozentigen Abnahme beim häufigen Konsum verbunden. Ein geringeres Angebot könnte dies erklären, so der leitende Studienautor Mark Anderson, Professor für Agrarwirtschaft an der Montana State University in Bozeman. “Es kann für Jugendliche tatsächlich schwieriger sein, Marihuana zu bekommen, da die Drogendealer durch lizenzierte Verteilungsstellen ersetzt werden, für die ein Altersnachweis erforderlich ist”, sagte Anderson per E-Mail. “Der Verkauf an Minderjährige wird nach der Verabschiedung dieser Gesetze zu einer relativ riskanten Angelegenheit.”

Anderson DM, Hansen B, Rees DI, Sabia JJ. Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use: New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatr, 8. Juli 2019 [im Druck]
Reuters vom 8. Juli 2019

English

USA/Science: The legalisation of cannabis reduced the use of cannabis by adolescents

Cannabis legalization for adults does not appear to increase cannabis use by adolescents and instead may have the opposite effect, a study suggests. To see how cannabis use by adolescents developed in states with and without such laws, researchers examined survey data on substance use collected from 1.4 million adolescents between 1993 and 2017. During that period, 27 states and Washington, D.C. legalized medical cannabis and seven states legalized cannabis for adult use.

Medical cannabis laws didn’t appear to influence whether teens used cannabis, the study authors reported in JAMA Pediatrics. Recreational cannabis laws, however, were associated with an 8% decline in the odds that adolescents would report trying cannabis in the previous 30 days and a 9% decrease in adolescents reporting frequent use. Reduced supply may explain why, said lead study author Mark Anderson, an associate professor in agricultural economics at Montana State University in Bozeman. “It may actually be more difficult for adolescents to obtain marijuana as drug dealers are replaced by licensed dispensaries that require proof of age,” Anderson said by email. “Selling to minors becomes a relatively more risky proposition after the passage of these laws.”

Anderson DM, Hansen B, Rees DI, Sabia JJ. Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use: New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatr, 8. Juli 2019 [im Druck]
Reuters vom 8. Juli 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany