Orale inname van cannabis verminderd cannabisgebruik door inademing

22 augustus 2020

Wetenschap / Mens: Orale inname van cannabis verminderde cannabisgebruik door inademing

In een placebogecontroleerde studie met 128 cannabisgebruikers, van wie 64 het cannabisextract Sativex kregen en 64 een placebo, werd uitgevoerd, om de mogelijkheid te onderzoeken,  mensen met cannabisverslaving, door middel van het gebruik van een cannabisextract te behandelen, Sativex verminderde het aantal dagen zonder geïnhaleerde cannabis.

De auteurs schreven dat het behandelingseffect “tot 3 maanden na stopzetting van de behandeling lijkt aan te houden”.

Drugs- en alcoholdiensten, Lokaal gezondheidsdistrict South East Sydney, Australië.

Wissenschaft/Mensch: Orale Aufnahme von Cannabis reduzierte Cannabisaufnahme durch Inhalation

In einer Plazebo-kontrollierten Studie mit 128 Cannabiskonsumenten, von denen 64 den Cannabisextrakt Sativex und 64 ein Plazebo erhielten, die durchgeführt wurde, um die Möglichkeit zu untersuchen, Menschen mit Cannabisabhängigkeit durch die Verwendung des Cannabisextrakts zu behandeln, reduzierte Sativex die Anzahl der Tage ohne inhalatives Cannabis.

Die Autoren schrieben, dass der Behandlungseffekt “bis zu 3 Monate nach Beendigung der Behandlung anzuhalten scheint”.

Drogen- und Alkoholdienste, South East Sydney Local Health District, Australien.

Science/Human: Oral intake of cannabis reduced cannabis intake by inhalation

In a placebo -controlled study with 128 cannabis users, of whom 64 received the cannabis extract Sativex and 64 a placebo, conducted to investigate the possibility to treat people with cannabis dependence by using the cannabis extract, Sativex reduced the number of days without inhaled cannabis.

Authors wrote that the treatment effect “appears to persist for up to 3 months after the cessation of treatment.”

Drug and Alcohol Services, South East Sydney Local Health District, Australia.

Lintzeris N, et al. Drug Alcohol Depend. 2020;215:108220

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Persoonlijk maak ik altijd koekjes of cake voor een lang en efficiënt effect, vooral tegen pijn, bij kramp en bij slapeloosheid, hierdoor hoef ik minder te verdampen.

Marian Hutten

Lees ook

Hoe maak ik cannabisboter en cannabismelk/room?