Verdampen werkzamer dan het roken van Cannabis

22 januari 2019

Wetenschap/mens: Verdampen kan doeltreffender zijn dan het roken van cannabis

In een studie van 17 gezonde volwassenen zonder gebruik van cannabis in de afgelopen maand waren de THC-bloedspiegels na het verdampen van cannabis hoger dan bij het roken van cannabis met dezelfde concentratie van THC. Wetenschappers van de Johns Hopkins University School of medicine in Baltimore hebben hun onderzoek gepubliceerd in het Journal of Analytical Toxicology. De proefpersonen kregen cannabis met 0, 10 of 25 mg THC in zes dubbelblinde sessies.

De concentraties van THC en zijn bestanddelen (11-OH-THC, THCCOOH) waren voor beiden toedieningsvormen dosisafhankelijk, in vergelijking met roken is het na verdamping hoger. THC was langer in het bloed, zoals blijkt uit de mond vloeistof (speekseltest). De auteurs schreven dat “de farmacokinetiek van cannabis inademing methode en geteste biologische matrix varieert. Het verdampen lijkt  een meer efficiënte methode te zijn wanneer het vergeleken wordt met roken. ”

Spindle TR, Cone EJ, Schlienz NJ, Mitchell JM, Bigelow GE, Flegel R, Hayes E, Vandrey R. J Anal Toxicol, 7. Januar 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Verdampfen kann wirksamer sein als das Rauchen von Cannabis

In einer Studie mit 17 gesunden Erwachsenen ohne Cannabiskonsum im vorausgegangenen Monat waren die THC-Blutkonzentrationen nach dem Verdampfen höher als beim Rauchen von Cannabis mit dem gleichen THC-Gehalt. Wissenschaftler der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse im Journal of Analytical Toxicology. Die Probanden erhielten Cannabis mit 0, 10 oder 25 mg THC in sechs Doppelblind-Sitzungen.

Die Blutkonzentrationen von THC und seinen Metaboliten (11-OH-THC, THCCOOH) waren für beide Verabreichungsmethoden dosisabhängig, im Vergleich zum Rauchen jedoch nach der Verdampfung höher. THC wurde länger im Blut als in der Mundflüssigkeit nachgewiesen. Die Autoren schrieben, dass „die Pharmakokinetik von Cannabis je nach Inhalationsmethode und getesteter biologischer Matrix variiert. Die Verdampfung scheint im Vergleich zum Rauchen eine effizientere Methode zu sein. “

Spindle TR, Cone EJ, Schlienz NJ, Mitchell JM, Bigelow GE, Flegel R, Hayes E, Vandrey R. J Anal Toxicol, 7. Januar 2019 [im Druck]

English

Science/Human: Vaporisation may be more effective than smoking cannabis

In a study with 17 healthy adults with no past-month cannabis use THC blood concentrations were higher after vaporising than with smoking cannabis with the same THC content. Scientists of the Johns Hopkins University School of medicine in Baltimore published their research in the Journal of Analytical Toxicology. They received cannabis containing 0, 10 or 25 mg THC in six double-blind sessions.

Blood concentrations of THC and its metabolites (11-OH-THC, THCCOOH) were dose-dependent for both methods of administration, but higher following vaporization compared with smoking. THC was detected longer in oral fluid compared to blood. Authors wrote that “cannabis pharmacokinetics vary by method of inhalation and biological matrix being tested. Vaporization appears to be a more efficient method of delivery compared with smoking.”

Spindle TR, Cone EJ, Schlienz NJ, Mitchell JM, Bigelow GE, Flegel R, Hayes E, Vandrey R. J Anal Toxicol. 2019 Jan 7. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany