Cannabisgebruik door patiënten met sikkelcelanemie vermindert het aantal ziekenhuisverblijven

31 augustus 2020

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik door patiënten met sikkelcelanemie vermindert het aantal ziekenhuisverblijven

Patiënten met sikkelcelanemie die medicinale cannabis mogen gebruiken, hebben een kortere opname in het ziekenhuis dan patiënten die geen legale toegang tot cannabis hadden. Wetenschappers van de afdeling Hematologie van de afdeling Interne Geneeskunde van het Yale Cancer Center in New Haven, Verenigde Staten, vergeleken 29 patiënten die cannabis kregen en 25 patiënten die geen certificaat voor cannabisgebruik hadden aangevraagd.

Er waren geen veranderingen in het gebruik van opioïden in beide groepen. Patiënten die gecertificeerd waren voor medicinale cannabis hadden een hoger percentage van het eerste gebruik van opioïden en illegaal cannabisgebruik dan patiënten die geen certificering voor cannabisgebruik hadden aangevraagd. De meeste patiënten met sikkelcelziekte die medicinale cannabis hadden aangevraagd, gebruikten cannabis al illegaal. De auteurs schreven dat “het aanbod van medicinale cannabis het aantal ziekenhuisverblijven verminderde”.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum von Patienten mit Sichelzellanämie reduziert Krankenhausaufenthalte

Patienten mit Sichelzellanämie, die medizinischen Cannabis konsumieren dürfen, haben im Vergleich zu Patienten, die keinen legalen Zugang zu Cannabis hatten, niedrigere Einlieferungsraten in das Krankenhaus. Wissenschaftler der Abteilung für Hämatologie in der Abteilung für Innere Medizin des Yale Cancer Center in New Haven, USA, verglichen 29 Patienten, die Cannabis erhielten, und 25 Patienten, die kein Zertifikat für den Cannabiskonsum beantragten.

Bei keiner der beiden Gruppen gab es Veränderungen beim Opioidkonsum. Patienten, die für medizinischen Cannabis zertifiziert waren, wiesen höhere Raten des Erstkonsums von Opioiden und des illegalen Cannabiskonsums auf als Patienten, die keine Zertifizierung für den Cannabiskonsum beantragten. Die meisten Patienten mit Sichelzellanämie, die medizinischen Cannabis beantragten, konsumierten bereits illegal Cannabis. Die Autoren schrieben, dass “die Versorgung mit medizinischem Marihuana die Zahl der stationären Krankenhausaufenthalte verringerte”.

Science/Human: Cannabis use reduced hospitalisation of patients with sickle cell disease

Patients with sickle cell disease, who are allowed to use medical cannabis have lower admission rates to the hospital compared to those, who had no legal access to cannabis. Scientists from the Division of Hematology at the Department of Internal Medicine of the Yale Cancer Center in New Haven, USA, compared 29 patients, who obtained cannabis and 25 patients, who did not have a certification for cannabis use.

Neither group had changes in opioid use. Patients who were certified for medical cannabis had higher rates of baseline opioid use and illicit cannabis use compared with those who did not request certification. Most patients with sickle cell disease who requested medical cannabis were already using cannabis illicitly. Authors wrote that “obtaining medical marijuana decreased inpatient hospitalizations.”

Curtis SA, Lew D, Spodick J, Hendrickson JE, Minniti CP, Roberts JD. Medical marijuana certification for patients with sickle cell disease: a report of a single center experience. Blood Adv 2020;4(16):3814-3821.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Studie toont geen bewijs voor een verhoogd risico op een beroerte door cannabis

Wetenschap / mens: studie toont geen bewijs voor een verhoogd risico op een beroerte door cannabis