In Uruguay heeft de legalisatie van cannabis geen effect op cannabisgebruik bij adolescenten

04 juni 2020

Wetenschap / Uruguay: Geen effecten van cannabis legalisatie op cannabisgebruik bij adolescenten

Onderzoekers vergeleken zelf gerapporteerd cannabisgebruik voor en na de legalisering van cannabis in Uruguay. Ze vonden geen “bewijs van een impact op cannabisgebruik of een gepercipieerd risico van gebruik”. Ze concludeerden dat hun “resultaten de stelling ondersteunen dat de regelgevende benadering van cannabis in de staat van Uruguay de impact van legalisatie op cannabisgebruik door adolescenten zou kunnen minimaliseren.”

Department of Emergency Medicine, UC Davis School of Medicine, VS.

Wissenschaft/Uruguay: Keine Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung auf jugendlichen Cannabiskonsum

Forscher verglichen den selbstberichteten Cannabiskonsum vor und nach der Legalisierung von Cannabis in Uruguay. Sie fanden keine “Beweise für eine Auswirkung auf den Cannabiskonsum oder das wahrgenommene Risiko des Konsums”. Sie kamen sie zu dem Schluss, dass ihre “Ergebnisse die These unterstützen, dass Uruguays staatlicher Regulierungsansatz für die Cannabisversorgung die Auswirkungen der Legalisierung auf den Cannabiskonsum von Jugendlichen minimieren könnte. “

Abteilung für Notfallmedizin, UC Davis School of Medicine, USA.

Science/Uruguay: No effect of cannabis legalisation on adolescent cannabis use

Researchers compared self-reported cannabis use before and after the legalisation of cannabis in Uruguay. They did not find “evidence of an impact on cannabis use or the perceived risk of use.“ They concluded that their “findings provide some support for the thesis that Uruguay’s state regulatory approach to cannabis supply may minimize the impact of legalization on adolescent cannabis use.“

Department of Emergency Medicine, UC Davis School of Medicine, USA.

Laqueur H, et al. Int J Drug Policy. 2020;80:102748.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook