Ook België richting legalisatie Medicinale Cannabis

01 maart 2019

Eindelijk is het zover, na Luxemburg, gaat nu België ook stappen ondernemen voor de legalisering van medicinale cannabis. In groentennieuws stond op 27 februari 2019 onderstaand bericht.

België zet eerste stap richting legalisatie teelt medicinale cannabis

Tholen – Gaat ook België de teelt van medicinale cannabis legaliseren? De eerste stap is gezet. Op 26 februari 2019 heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel voor de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd. Die moet vanuit de overheid de teelt en handel in medicinale cannabis gaan organiseren.

Tot op heden is de teelt van cannabis in België niet toegestaan, ook niet voor medische of wetenschappelijke doeleinden. Met de oprichting van het cannabisbureau moet dat veranderen. De overheidsinstelling moet de teelt en handel van medicinale cannabis controleren. Zij zal vergunningen voor de teelt toekennen en vervolgens de gehele productie aankopen en verder distribueren. Het cannabisbureau gaat deel uitmaken van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Controle bij de overheid
Het FAGG heeft aangekondigd dat na oprichting de eerste stap van het bureau het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de teelt van medicinale cannabis zal zijn. Bepaalde telers krijgen dan een vergunning om op aangeduide plaatsen een vastgestelde hoeveelheid cannabis te telen. Het cannabisbureau heeft vervolgens het monopolie op de handel en de in- en uitvoer van de medicinale cannabis.

“De goedkeuring van dit wetsvoorstel is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Weldra zullen vergunde spelers op een legale wijze cannabis kunnen telen”, vindt Anton Buntinx van Corbus Advocaten. Het advocatenkantoor specialiseert zich in de groeiende markt van de teelt en distributie van cannabis bedoeld voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

Lees meer op groentennieuws.nl