Ook België richting legalisatie Medicinale Cannabis

01 maart 2019

Eindelijk is het zover, na Luxemburg, gaat nu België ook stappen ondernemen voor de legalisering van medicinale cannabis. In groentennieuws stond op 27 februari 2019 onderstaand bericht.

België zet eerste stap richting legalisatie teelt medicinale cannabis

Tholen – Gaat ook België de teelt van medicinale cannabis legaliseren? De eerste stap is gezet. Op 26 februari 2019 heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel voor de oprichting van een cannabisbureau goedgekeurd. Die moet vanuit de overheid de teelt en handel in medicinale cannabis gaan organiseren.

Tot op heden is de teelt van cannabis in België niet toegestaan, ook niet voor medische of wetenschappelijke doeleinden. Met de oprichting van het cannabisbureau moet dat veranderen. De overheidsinstelling moet de teelt en handel van medicinale cannabis controleren. Zij zal vergunningen voor de teelt toekennen en vervolgens de gehele productie aankopen en verder distribueren. Het cannabisbureau gaat deel uitmaken van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Controle bij de overheid
Het FAGG heeft aangekondigd dat na oprichting de eerste stap van het bureau het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de teelt van medicinale cannabis zal zijn. Bepaalde telers krijgen dan een vergunning om op aangeduide plaatsen een vastgestelde hoeveelheid cannabis te telen. Het cannabisbureau heeft vervolgens het monopolie op de handel en de in- en uitvoer van de medicinale cannabis.

“De goedkeuring van dit wetsvoorstel is een eerste belangrijke stap in de goede richting. Weldra zullen vergunde spelers op een legale wijze cannabis kunnen telen”, vindt Anton Buntinx van Corbus Advocaten. Het advocatenkantoor specialiseert zich in de groeiende markt van de teelt en distributie van cannabis bedoeld voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

Lees meer op groentennieuws.nl

België: Een parlementaire Commissie heeft de implementatie goedgekeurd van een cannabis Agentschap

De parlementaire Gezondheid Commissie heeft bijna unaniem een wet aangenomen waarmee de implementatie van een cannabis agentschap vergemakkelijkt wordt en de vervaardiging van het geneesmiddel voor medische doeleinden. Volgens een wet is het de intentie cannabis beschikbaar te stellen op voorschrift voor patiënten, waar standaard geneesmiddelen als weinig of niet nuttig zijn geïdentificeerd.

Het cannabis agentschap zou werken onder toezicht van de Federal Agency for Medicines. Het cannabis agentschap wordt toegestaan met de afgifte van vergunningen voor toekomstige gewassen en producenten en doet de handhaving van cannabis oogsten. Het Agentschap zal ook zorg dragen voor het monopolie voor de invoer en uitvoer van cannabis , zodat de drug niet wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Het Agentschap zorgt dat cannabis beschikbaar is voor apothekers en ziekenhuizen.

Brusselstimes vom 27. Februar 2019