Zuid-Afrika: Hooggerechtshof staat gebruik en thuisteelt van cannabis toe in privésfeer

13 mei 2019

Zuid-Afrika: hooggerechtshof staat privé consumptie van cannabis toe en thuisteelt

Het hooggerechtshof van Zuid-Afrika staat de privé consumptie van cannabis toe en maakt daarmee onderscheidt van een lager gerecht, zij vinden dat de criminalisering van cannabis in strijd is met de Grondwet. Activisten, met inbegrip van traditionele genezers, begroeten het vonnis met een groot applaus.

Diverse ministeries, met inbegrip van de ministers van volksgezondheid en Justitie, verwerpen deze legalisatie en waarschuwen voor de schadelijke effecten. In een unanieme schriftelijke beslissing, die werd voorgelezen door rechter Raymond Zondo, decriminaliseert het hooggerechtshof de huislijke consumptie en verklaarde dat “het gebruik van cannabis voor persoonlijk gebruik door volwassenen moet worden vastgesteld”. De uitspraak staat de teelt voor persoonlijke consumptie toe.

Jules Stobbs en Myrtle Clarke’ bekend als de “Dagga Paar”,medestanders van de zaak, vroegen de rechter wetten te veranderen die het gebruik, teelt en verkoop van cannabis verbieden. Hij voegde toe dat het geen strafbaar feit zou worden voor een volwassen persoon om het te gebruiken of bezitten van cannabis voor eigen persoonlijk gebruik in privésfeer. Echter, is er nog geen hoeveelheid gespecificeerd dat gebruikt kan worden door een volwassene voor eigen gebruik.

“Dit moet worden vastgesteld door het parlement,” zei hij. Van het parlement wordt nu verwacht dat er een wijziging van de wetten komt, dat cannabis strafbaar is, na de uitspraak van de rechtbank.

Activisten hadden betoogd dat de criminalisering van dagga(cannabis) gebruik en het bezit ervan een schending van het recht op gelijkheid, waardigheid en vrijheid van godsdienst is.

Reuters van 18. September 2018

Deutsch

Südafrika: Verfassungsgericht erlaubt den privaten Konsum von Cannabis

Das höchste Gericht von Südafrika erlaubt den privaten Konsum von Cannabis und hält damit die Entscheidung eines niedrigeren Gerichts aufrecht, das befand, dass die Kriminalisierung von Cannabis gegen die Verfassung verstoße. Aktivisten, die traditionelle Heiler umfassen, begrüßten das Urteil mit großem Applaus.

Verschiedene Ministerien, darunter die Minister für Gesundheit und Justiz, lehnen seine Legalisierung ab und warnen vor den schädlichen Wirkungen. In einem einstimmig gefassten Urteil, das von Richter Raymond Zondo verlesen wurde, entkriminalisierte das Verfassungsgericht den häuslichen Konsum und erklärte, dass „der Konsum von Cannabis für den persönlichen Konsum von Erwachsenen bestimmt sein muss“. Das Urteil erlaubt auch den Anbau für den persönlichen Konsum.

Reuters vom 18. September 2018

 

English

South Africa: Constitutional Court allows private use of cannabis

South Africa’s highest court allows the private use of cannabis, upholding a lower court’s ruling that found the criminalization of cannabis was unconstitutional. Activists who include traditional healers greeted the ruling with loud applause.

Several government departments, including the health and justice ministries, oppose its legalization and warn of harmful effects. But in a unanimous judgment read by Deputy Chief Justice Raymond Zondo, the Constitutional Court decriminalized home consumption, saying “the use of cannabis must be for the personal consumption of the adult”. The ruling also approves growing cannabis for personal consumption.

Reuters vom 18. September 2018

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany