Marjon vraagt burgemeester Schagen opnieuw om zelf medicinale cannabis te mogen kweken

Update 27/6/2019

Motie medicinale cannabis raadsbreed aangenomen

Raadsvergadering 46:20/ 1:16:34.

Vandaag 27 juni 2019 Vijf fracties in de raad van Schagen dienen donderdag een motie in over thuisteelt van medicinale cannabis.

In de motie wordt de burgemeester om toestemming gevraagd om mensen die medische klachten hebben thuis maximaal vijf planten voor medicinaal gebruik te laten kunnen telen.

Op teelt voor eigen gebruik staat een boete. Ook op minder dan vijf wietplanten. Mensen in medische nood telen wietplanten, maar weten dat als de politie onraad ruikt de planten van hen worden afgepakt en dat zij verbaliseerd worden.

De vijf fracties, Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij Schagen, JESS en PvdA, willen dat de telers worden verschoond van politie-invallen en huisuitzettingen door de verhuurder en dat ze met toestemming van de burgemeester onder bepaalde voorwaarden 5 planten mogen telen. Het bezit en telen wordt in dit geval gecontroleerd door de betreffende gemeente.

Stichting PGMCG is benaderd door Wens4U betreffende hoe het in Tilburg is geregeld, waar men sinds september 2016 toestemming heeft van de burgemeester.

Het zijn inmiddels 6 fracties geworden CDA is er ook bij gekomen.

25/5/2019

Marjon Fisher heeft de Schager gemeenteraad twee weken geleden opnieuw gevraagd om de thuiskweek van medicinale cannabis te legaliseren. (het pleidooi is onderaan pagina te lezen)

Het onderwerp staat al langer op de agenda van de gemeente. Burgemeester Marjan van Kampen riep twee jaar geleden al op tot actie, unaniem gesteund door de gemeenteraad. Toch is de kweek van medicinale cannabis nog steeds verboden.

Marion, die epilepsie- en borstkankerpatiënt is, heeft enorm veel baat bij het gebruik van cannabisolie. Sinds zij het gebruikt kan ze rijlessen volgen, maar ze overtreedt ook de wet.

Burgemeester Van Kampen gaf in haar reactie aan dat het met het huidige kabinet lastig is om de thuisteelt van medicinale cannabis te legaliseren. “Ik hoop toch de komende maanden kleine stapjes te kunnen zetten”, zei Van Kampen.

24 mei staat er een artikel van Marjon in NH Nieuws: Marjon wil dat ‘iedereen een wietplant in de tuin heeft’: “Ik dank mijn leven eraan”

Dus iedereen massaal minimaal 1 wietplant in de tuin zetten!

Wat ging hier aan vooraf?

op 20 april 2017 in het Noordhollandsdagblad:

Schagen vierkant achter ’wietolie’

Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen zegt zich sterk te willen maken voor de legalisering van thuisteelt van medicinale cannabis. Patiënten met allerlei klachten kunnen daarmee veel kosten besparen door zelf cannabisolie (’wietolie’) te maken.
Burgemeester Van Kampen hierover tijdens de vergadering van de commissie Bestuur: ,,Ik vraag de raad om dat verzoek unaniem te ondersteunen. En ik ga bij de gemeente Tilburg, die vorig jaar als eerste tot legalisatie overging, uitvissen hoe zij dat daar juridisch hebben ingestoken. Want áls we het omarmen dan wil ik dat doen samen met ons driehoeksoverleg, dus met politie en Openbaar Ministerie. En dan wil ik het uitrollen in de hele Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.’’

De burgemeester haakte aan op het verzoek van de gemeente Hof van Twente om de petitie tot legalisatie van thuisteelt van (maximaal vijf) hennepplantjes voor medicinaal gebruik massaal te ondersteunen.

Dit verzoek was door de CDA-fractie op de agenda van de commissie Bestuur geplaatst, met een ’positief stemdavies’. Dat kwam er ook, mede dankzij het pleidooi van de insprekende patiënten Marjon Fisher-Klaver uit Dirkshorn en de ongeneeslijk zieke Rina van Dijk uit Schagen.

Beide zeggen enorm veel baat te hebben bij het gebruik van cannabisolie, maar dat dit via de reguliere kanalen slechts beperkt verkrijgbaar is en ook lang niet alle benodigde werkzame stoffen bevat.

,,Bovendien is het duur in aanschaf’’, zei Fisher-Klaver, die burgemeester Van Kampen een petitie aanbood die – binnen drie weken – al door 409 mensen was ondertekend. De Dirkshornse, epilepsie- en borstkankerpatiënt, spreekt van een kostenlast van 526 euro op jaarbasis. ,,En die wordt helaas niet gedekt door zorgverzekeraars. Maar sinds ik cannabisolie gebruik heb ik mijn epilepsie-aanvallen weer onder bedwang en bespaar ik de medische zorg juist veel kosten, ook omdat ik bijvoorbeeld geen ambulances meer nodig heb.’’, aldus Fisher-Klaver.

Ze vond gehoor bij de Schager politiek die vierkant – want unaniem – achter gebruik en thuisteelt voor deze medicinale cannabisolie staat. Meest opvallende reactie kwam van Martijn Puttenaar (Jess), die zei: ,,Ik heb al sinds mijn twaalfde epilepsie, dus ja ik ben hartstikke voor!’’

Op 9 juni 2018 stond in Noordkopcentraal

Onze burgemeester blijft strijden voor cannabis

De commissie bestuur van de gemeenteraad was het op 19 april 2017 helemaal eens met het betoog van burgemeester van Kampen, dat thuisteelt van medicinale cannabis moet worden geoorloofd. Van Kampen was buitengewoon blij met de uitspraak van de commissie en zei dat als de gemeenteraad het standpunt van de commissie overneemt, zij de gemeente Tilburg gaat contacteren om te horen hoe zij de kwestie juridisch heeft ingestoken, want daar gebeurt het al. En daarna zou ze samen met de politie en het Openbaar Ministerie deze regeling uitrollen in de hele Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Zij kreeg bijval van insprekende patiënten die zeiden enorm baat te hebben bij het gebruik van de cannabisolie. De olie, die erg duur is, wordt niet vergoed. Zelf telen is goedkoper en kwalitatief beter. Eigen teelt moet mogelijk worden gemaakt. De gemeenteraad volgde het standpunt van de commissie en dus kon de burgemeester aan de slag.

We zijn nu ruim een jaar verder en ook verder dan ooit verwijderd  van het legaliseren van de teelt van hennep. Van Kampen meende in het nieuwe regeerakkoord een aanknopingspunt te zien voor het meedoen aan een experiment van gereguleerde hennepteelt. Schagen wilde een van de pilotgemeenten zijn die zich aan het experiment wil wagen. Welke gemeenten mee gaan doen is nog niet bekend. Zover ik de plannen ken gaat het hier niet om medicinale thuiskweek.

Het experiment heeft een heel ander doel namelijk coffeeshops te voorzien van hennep via de legale weg en om daarmee de criminele handel een voet dwars te zetten. De vraag die aan de orde is in Schagen is het toestaan van thuisteelt. Daarom wees onze burgemeester naar Tilburg waar thuisteelt onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Bij thuisteelt kan de gebruiker zelf de hoeveelheid cannabis bepalen die hij nodig heeft om de pijn de baas te kunnen worden. De vaak gehoorde klacht is dat de wietolie van de apotheek te slap is.

Pijnpatiënt René Barendse zei in de Volkskrant al een tijd in gevecht te zijn met de justitie over eigen teelt. Zijn ervaring leert dat in tegenstelling tot wat veel mensen denken, het niet is toegestaan om vijf wietplanten te bezitten. Al gauw kwam de politie bij hem langs, roste de planten uit zijn tuin en kreeg hij een proces verbaal aan zijn broek. En steeds merkte hij dat het OM het vergrijp te licht bevond om te vervolgen en werd de aangifte geseponeerd. Tegelijk werden zijn vijf plantjes vernietigd en was hij aangewezen op het criminele circuit. Na een paar keer was hij het zat en besloot aangifte te doen tegen zichzelf. Hoogleraar Henny Sackers geeft hem weinig kans bij de rechter. Rechters zijn heel terughoudend om op dit vlak een precedent te scheppen.

We zijn sinds april 2017 geen steek opgeschoten. Daarbovenop kwam vorige week het bericht dat het huisartsengenootschap medische cannabis in de ban heeft gedaan. Hierdoor staan patiënten met lege handen aan de kant. De aankoopkosten blijven voor hun rekening.

Onze burgemeester is niet van plan om te stoppen met haar nobele werk. Ze werkt aan een intentieverklaring waarin de gemeente Schagen, een niet genoemde stichting en een buitenlands bedrijf zich bereid verklaren binnen de gestelde wettelijke kaders te streven naar verbeterde verkrijgbaarheid van medische cannabis. Deze intentieverklaring moet de weg plaveien voor het bedrijf om via universiteiten in het buitenland geld beschikbaar te krijgen voor onderzoek. Hoop doet leven en geduld is een schone zaak maar veel houvast is er niet. Maar niets doen voor van Kampen is geen optie.

Eugeen Hoekstra

Onderstaande foto is van NH nieuws