Cannabisconsumptie in de adolescentie niet geassocieerd met verandering hersenen in volwassenheid

09 augustus 2019

Wetenschap / Mens: Cannabisconsumptie in de adolescentie is niet geassocieerd met structurele veranderingen in de hersenen in de volwassenheid

Volgens een grote lange termijn studie “is de jeugdige cannabisconsumptie niet geassocieerd met structurele hersenen verschillen in de volwassenheid.” De gegevens voor het onderzoek van de afdeling Psychologie aan de Arizona State University in Tempe, Verenigde Staten, zijn afkomstig uit de Pittsburgh Youth Study – een lange termijn studie van ongeveer 1000 jongens. Deze jongens hebben eigen rapporten van cannabisgebruik gemaakt per jaar in de leeftijd tussen 13-19 jaar . Een deel groep van 181 jongens werd onderzocht met beeldvormende technieken voor hersenstructuur in de volwassenheid toen ze gemiddeld tussen de 30-36 jaar oud waren.

De onderzoekers identificeerde vier soorten adolescent cannabisgebruikers: niet-gebruikers / onregelmatige consumenten, afbrekers, die met toenemende consumptie en chronisch relatief vaak consumenten. De auteurs bestudeerden 14 gebieden van de hersenen en kwamen tot de conclusie dat de jongens in verschillende subgroepen “zich op geen enkele subcorticale of andere corticale gebied van belang verschillen, in termen van structuur van de hersenen van volwassenen.”

Meier MH, Schriber RA, Beardslee J, Hanson J, Pardini D. Associations between adolescent cannabis use frequency and adult brain structure: A prospective study of boys followed to adulthood. Drug Alcohol Depend. 2019 Jul 19;202:191-199. [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Der Cannabiskonsum in der Adoleszenz ist nicht mit strukturellen Hirnveränderungen im Erwachsenenalter verbunden.

Laut einer großen Längsschnittstudie “ist der jugendliche Cannabiskonsum nicht mit strukturellen Gehirnunterschieden im Erwachsenenalter verbunden”. Die Daten für die Forschung vom Department of Psychology der Arizona State University in Tempe, USA, stammen aus der Pittsburgh Youth Study – einer Längsschnittstudie von etwa 1000 Jungen. Diese Jungen haben jährlich im Alter von 13-19 Jahren eigene Berichte über den Cannabiskonsum erstellt. Eine Teilmenge von 181 Jungen wurde im Erwachsenenalter bildgebenden Verfahren für die Gehirnstruktur untersucht, als sie im Durchschnitt zwischen 30 und 36 Jahre alt waren.

Die Forscher identifizierten vier Arten von jugendlichen Cannabiskonsumenten: Nichtkonsumenten/unregelmäßige Konsumenten, Abbrecher, solche mit ansteigendem Konsum und chronisch-relativ häufige Konsumenten. Die Autoren untersuchten 14 Hirnregionen und kamen zu dem Schluss, dass die Jungen in verschiedenen Untergruppen “sich in keiner subkortikalen oder kortikalen Region von Interesse hinsichtlich der Gehirnstruktur von Erwachsenen unterscheiden”.

Meier MH, Schriber RA, Beardslee J, Hanson J, Pardini D. Associations between adolescent cannabis use frequency and adult brain structure: A prospective study of boys followed to adulthood. Drug Alcohol Depend. 2019 Jul 19;202:191-199. [im Druck]

English

Science/Human: Cannabis use in adolescence is not associated with structural brain changes in adulthood

According to a large longitudinal study “adolescent cannabis use is not associated with structural brain differences in adulthood.” Data for research from the Department of Psychology of Arizona State University in Tempe, USA, came from the Pittsburgh Youth Study – a longitudinal study of ˜1000 boys. Boys completed self-reports of cannabis use annually from age 13-19. A subset of 181 boys underwent structural neuroimaging in adulthood, when they were between 30-36 years old on average.

Researchers identified four kinds of adolescent cannabis users: non-users/infrequent users, desisters/dropouts, escalators, and chronic-relatively frequent users. Authors investigated 14 brain regions and concluded that boys in different subgroups “did not differ on adult brain structure in any subcortical or cortical region of interest.”

Meier MH, Schriber RA, Beardslee J, Hanson J, Pardini D. Associations between adolescent cannabis use frequency and adult brain structure: A prospective study of boys followed to adulthood. Drug Alcohol Depend. 2019 Jul 19;202:191-199. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook: