Cannabisgebruik wordt geassocieerd met verhoogde testosteronniveaus bij mannen

28 april 2020

Wetenschap / mens: Cannabisgebruik wordt geassocieerd met verhoogde testosteronniveaus bij mannen

Een analyse van 5146 mannen toonde aan dat cannabisgebruik werd geassocieerd met een verhoogd testosteronniveau in vergelijking met nooit gebruikers. Dit is het resultaat van onderzoek gedaan aan de afdeling Urologie van de University of Chicago, USA. Ze gebruikten gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van 2011-2016. Van de 5.146 mannen die deelnamen aan het onderzoek, hadden er 3.027 minstens één keer in hun leven (ooit gebruikers) cannabis gebruikt. Bijna de helft van de cannabis “ooit-gebruikers” (49,3%) werd beschouwd als normale THC-gebruikers.

De onderzoekers ontdekten “een kleine maar statistisch significante toename van testosteron bij reguliere THC-gebruikers op elk gemeten niveau vergeleken met niet-reguliere THC-gebruikers (niet-gebruikers)”. Matige THC-consumptie ging gepaard met de grootste toename van testosteron. Cannabisgebruikers die twee tot drie keer per maand cannabis gebruikten, lieten de grootste toename van testosteron zien in vergelijking met niet-gebruikers. De auteurs concludeerden dat “THC-consumptie wordt geassocieerd met een kleine toename van testosteron. Deze toename van testosteron lijkt af te nemen bij stijgend THC-verbruik, maar desalniettemin is het testosteronniveau altijd hoger bij regelmatig gebruik dan bij niet- Consumenten

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum ist mit erhöhten Testosteronspiegeln bei Männern assoziiert

Eine Analyse von 5146 Männern ergab, dass Cannabiskonsum im Vergleich zu Nie-Konsumenten mit einem erhöhten Testosteronspiegel verbunden war. Dies ist das Ergebnis einer Forschung, die an der Abteilung für Urologie der Universität von Chicago, USA, durchgeführt wurde. Sie verwendeten Daten des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) aus den Jahren 2011-2016. Von den 5146 Männern, die in die Studie aufgenommen wurden, hatten 3027 mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert (Jemals-Konsumenten). Fast die Hälfte der Cannabis-“Jemals-Konsumenten” (49,3%) wurde als regelmäßige THC-Konsumenten betrachtet.

Die Forscher fanden “einen kleinen, aber statistisch signifikanten Anstieg des Testosterons unter regelmäßigen THC-Konsumenten bei jeder gemessenen Konsummenge im Vergleich zu nicht regelmäßigen THC-Konsumenten (Nicht-Konsumenten)”. Ein mittelstarker THC-Konsum war mit dem größten Testosteronanstieg verbunden. Cannabiskonsumenten, die zwei- bis dreimal pro Monat Cannabis konsumieren, zeigten den größten Testosteronanstieg im Vergleich zu Nichtkonsumenten. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “der THC-Konsum mit einem geringen Anstieg des Testosterons verbunden ist. Dieser Anstieg von Testosteron scheint mit zunehmendem THC-Konsum zurückzugehen, aber nichtsdestotrotz ist der Testosteronspiegel bei regelmäßigem Konsum in jedem Fall höher als bei Nicht-Konsumenten.“

Science/Human: Cannabis use is associated with increased testosterone levels in men

An analysis of 5146 men revealed that cannabis use was associated with an increased testosterone level compared to never users. This is the result of research conducted at the Department of Urology of the University of Chicago, USA. They used data of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) from the years 2011-2016. Among the 5146 men who met inclusion, 3027 had used cannabis at least once in their life (ever-user). Nearly half of the cannabis ever-users (49.3%) were considered regular THC users.

Researchers found “a small but statistically significant increase in testosterone among regular THC users at any measured level of use, compared to non-regular THC users (non-users).” Medium THC consumption was associated with the greatest increase in testosterone. Cannabis users using two-three times per month demonstrating the greatest increase in testosterone over non-users. Authors concluded that “THC use is associated with small increases in testosterone. This increase in T appears to decline as THC use increases, but nevertheless, T is still higher with any amount of regular use when compared to T in non-users.”

Fantus RJ, Lokeshwar SD, Kohn TP, Ramasamy R. The effect of tetrahydrocannabinol on testosterone among men in the United States: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. World J Urol, 17. Februar 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Wat doet cannabis met de mannelijke vruchtbaarheid?

De invloed van cannabis op de mannelijke vruchtbaarheid