Cannabisgebruikers hebben een lagere body mass index (BMI) dan niet-gebruikers

01 mei 2020

Wetenschap / mens: Cannabisgebruikers hebben een lagere body mass index dan niet-gebruikers

De deelnemers aan dit onderzoek waren 401 adolescenten tussen de 14 en 17 jaar die het risico liepen hun cannabisgebruik te laten escaleren. De onderzoekers onderzochten het cannabisgebruik en de body mass index (BMI).

De auteurs schreven dat de resultaten van dit onderzoek “aantoonden dat de BMI een positieve en significante associatie voorspelde met de toename van het cannabisgebruik bij aanvang.

Er was ook een significante en negatieve correlatie tussen de stijging van het cannabisgebruik en de stijging van de BMI.”

Ze concludeerden dat deze resultaten “consistent zijn met literatuur voor volwassenen die een negatief verband rapporteren tussen cannabisgebruik en de BMI.”

Behavioral Genetics Institute, University of Colorado Boulder, VS.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsumenten haben einen niedrigeren Body-Mass-Index als Nicht-Konsumenten

Die Teilnehmer an dieser Studie waren 401 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren zu Studienbeginn, bei denen das Risiko einer Eskalation ihres Cannabiskonsums bestand.

Die Forscher untersuchten den Cannabiskonsum und den Body-Mass-Index (BMI).

Die Autoren schrieben, dass die Ergebnisse dieser Studie “zeigten, dass der BMI zu Studienbeginn einen positiven und signifikanten Zusammenhang mit dem Anstieg des Cannabiskonsums vorhersagte. Darüber hinaus gab es eine signifikante und negative Korrelation zwischen der Steigung des Cannabiskonsums und der Steigung des BMI”.

Sie kamen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse “im Einklang mit der Erwachsenenliteratur stehen, die über eine negative Assoziation zwischen Cannabiskonsum und BMI berichtet”.

Institut für Verhaltensgenetik, Universität von Colorado Boulder, USA .

Science/Human: Cannabis users have lower body mass index than non-users

Participants in this study were 401 adolescents aged 14-17 at baseline who were at risk for escalation in their use of cannabis.

Researchers investigated cannabis use and body mass index (BMI).

Authors wrote that results of this study “showed that baseline BMI predicted a positive and significant association with cannabis use slope. In addition, there was a significant and negative correlation between the cannabis use slope and the BMI slope.”

They concluded that these results “are consistent with the adult literature that reports a negative association between cannabis use and BMI.”

Institute for Behavior Genetics, University of Colorado Boulder, USA .

Ross JM, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(1):81-88

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook