Cannabisgebruik verlaagd nuchter insulinegehalte bij mensen met obesitas

14 augustus 2019

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik wordt geassocieerd met een verlaagd nuchtere insulinegehalte bij obese mensen.

De nuchtere insuline niveaus en insulineresistentie werden verlaagd in obese volwassenen met een hoge insulineresistentie door cannabisgebruik.

Dit is het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd bij 65.209 zwaarlijvige mensen en werd uitgevoerd door onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid van Quebec, Canada.

Voor de meting van insulineresistentie, gebruikten ze HOMA-IR (homeostasemodel beoordeling van insulineresistentie).

De wetenschappers gebruikten gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), een onderzoeksprogramma voor de gezondheid en de voedingstoestand van mensen in de Verenigde Staten te beoordelen en geabstraheerd gegevens uit het NHANES 2009-2016.

Uit hun resultaten, concludeerden zij dat cannabisgebruik werd geassocieerd met een verminderde nuchtere insulinegehalte en HOMA-IR-score bij obese Amerikanen met HOMA-IR dan 2,13, maar niet in die met HOMA-IR op 2,13 of hoger 5.72.

“De effecten van het gebruik van cannabis zijn na langdurige blootstelling aan de grootste en onafhankelijk van BMI,” schreef ze. De BMI of body mass index is een maat voor obesitas.

Ngueta G. Impact of lifetime marijuana use on fasting plasma insulin levels and HOMA-IR score in obese adults with and without insulin resistance. Acta Diabetol, 31. Juli 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum ist mit einem reduzierten Nüchterninsulinspiegel bei adipösen Menschen verbunden.

Der Nüchterninsulinspiegel und die Insulinresistenz wurden bei adipösen Erwachsenen mit hoher Insulinresistenz durch Cannabiskonsum reduziert. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die mit 65.209 adipösen Personen durchgeführt wurde und von Forschern des National Public Health Institute of Quebec, Kanada, durchgeführt wurde. Für die Messung der Insulinresistenz verwendeten sie HOMA-IR (Homöostase-Modellbewertung der Insulinresistenz). Die Wissenschaftler verwendeten Daten der National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), einem Forschungsprogramm zur Beurteilung des Gesundheits- und Ernährungsstatus von Personen in den Vereinigten Staaten, und abstrahierten Daten aus den NHANES 2009-2016.

Aus ihren Ergebnissen schlossen sie, dass der Cannabiskonsum mit einem reduzierten Nüchterninsulinspiegel und dem HOMA-IR-Score bei fettleibigen US-Amerikanern mit HOMA-IR über 2,13 verbunden war, aber nicht bei denen mit HOMA-IR unter 2,13 oder über 5,72. “Die Auswirkungen des Marihuanakonsums sind nach einer Langzeitbelastung am größten und unabhängig vom BMI”, schrieben sie. Der BMI oder Body-Mass-Index ist ein Maß für Fettleibigkeit.

Ngueta G. Impact of lifetime marijuana use on fasting plasma insulin levels and HOMA-IR score in obese adults with and without insulin resistance. Acta Diabetol, 31. Juli 2019 [im Druck]

English

Science/Human: Cannabis use is associated with reduced fasting insulin levels in obese people

Fasting insulin levels and insulin resistance were reduced in obese adults with high insulin resistance by cannabis use. This is the result of a study conducted with 65,209 obese individuals conducted by researchers of the National Public Health Institute of Quebec, Canada. For measuring insulin resistance they used HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance). Scientists used data of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), a survey research program designed to assess the health and nutrition status of individuals in the United States.They abstracted data from NHANES 2009-2016.

From their results they concluded that cannabis use was associated with reduced fasting insulin levels and HOMA-IR score in US obese adults with HOMA-IR  above  2.13, but not in those with HOMA-IR  lower than  2.13 or  higher than  5.72. “The impact of marijuana use is the greatest after long-term exposure and is independent of BMI,” they wrote. BMI or body mass index is a measure of obesity.

Ngueta G. Impact of lifetime marijuana use on fasting plasma insulin levels and HOMA-IR score in obese adults with and without insulin resistance. Acta Diabetol. 2019 Jul 31. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany