Cannabis vermindert het gebruik van voorgeschreven opiaten

09 januari 2021

Wetenschap/mens: Cannabis vermindert het gebruik van voorgeschreven opioïden

Cannabisgebruik werd geassocieerd met een vermindering van opioïden binnen 6 maanden na aanvang van het cannabisgebruik. De Tilray Observational Patient Study vond plaats in 21 medische klinieken in heel Canada. Deze analyse omvatte 1.145 patiënten die ten minste één postbasisbezoek hadden, met een follow-up op 1, 3 en 6 maanden. De studie werd geleid door onderzoekers van de Universiteit van Victoria, Canada.

Basislijn opioïdengebruik werd gemeld door 28% van de deelnemers, met een daling tot 11% bij 6 maanden. Het gemiddelde dagelijkse gebruik van opioïden daalde van 152 mg morfine milligram equivalent bij de basislijn naar 32 mg MME bij 6 maanden. Vergelijkbare verminderingen werden ook gezien in de andere vier primaire voorschriftgeneesmiddelenklassen die door de deelnemers werden geïdentificeerd, en er werden statistisch significante verbeteringen gemeld in een vragenlijst over de kwaliteit van het leven. De auteurs concludeerden dat “de daaropvolgende verminderingen van het opioïdengebruik suggereren dat cannabis een schadebeperkende rol kan spelen in de opioïdenoverdosiscrisis, waardoor de levenskwaliteit van de patiënten en de algemene volksgezondheid kan worden verbeterd”.

Science/Human: Cannabis reduces the use of prescription opioids

Cannabis use was associated with a reduction of opioids within 6 months after initiation of cannabis use. The Tilray Observational Patient Study took place at 21 medical clinics throughout Canada. This analysis includes 1,145 patients who had at least one post baseline visit, with follow-up at 1, 3, and 6 months. The study was led by investigators of the University of Victoria, Canada.

Baseline opioid use was reported by 28% of participants, dropping to 11% at 6 months. Mean daily opioid use went down from 152 mg morphine milligram equivalent at baseline to 32 mg MME at 6 months. Similar reductions were also seen in the other four primary prescription drug classes identified by participants, and statistically significant improvements were reported in a questionnaire on quality of life. Authors concluded that “the subsequent reductions in opioid use suggest that cannabis may play a harm reduction role in the opioid overdose crisis, potentially improving the quality of life of patients and overall public health.”

Lucas P, Boyd S, Milloy MJ, Walsh Z. Cannabis Significantly Reduces the Use of Prescription Opioids and Improves Quality of Life in Authorized Patients: Results of a Large Prospective Study. Pain Med 2020:pnaa396.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook