Gebruik van Cannabis is een nieuwe behandeling voor vaak voorkomende symptomen bij oudere volwassenen

14 oktober 2020

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik is een nieuwe behandeling voor vaak voorkomende symptomen bij oudere volwassenen

De resultaten van een onderzoek onder 568 volwassenen van 65 jaar en ouder blijkt dat ongeveer 15% (83 deelnemers) zegt dat zij een scala aan symptomen zoals Pijn, slapeloosheid, angst en depressie, in de afgelopen 3 jaar, behandelen met cannabis. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Medische School van de Universiteit van Californië in San Diego, La Jolla, VS.

Van degenen die cannabisproducten gebruikten, zei 53% dat ze regelmatig dagelijks of wekelijks cannabis gebruikten, en 46% zei dat ze alleen cannabidiolproducten gebruikten. De meerderheid (78%) gebruikte cannabis alleen voor medicinale doeleinden, met als meest voorkomende stoornissen pijn / artritis (73%), slaapstoornissen (29%), angst (24%) en depressie (17%). Iets meer dan driekwart gaf aan dat cannabis ‘enigszins’ of ‘buitengewoon’ behulpzaam was bij het beheersen van deze aandoeningen en weinig ongewenste effecten had. Lotions (35%), tincturen (35%) en roken (30%) waren de meest voorkomende toedieningsvormen.

Wissenschaft/Mensch: Der Konsum von Cannabis ist eine neue Behandlungsmethode für häufige Symptome bei älteren Erwachsenen

Die Ergebnisse einer Umfrage unter 568 Erwachsenen ab 65 Jahren zeigen, dass etwa 15 % (83 Teilnehmer) angaben, in den letzten 3 Jahren eine Reihe von Symptomen wie Schmerzen, Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen mit Cannabis behandelt zu haben. Die Studie wurde von Forschern der Abteilung für Geriatrie und Gerontologie der Medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in San Diego, La Jolla, USA, durchgeführt.

Von denjenigen, die Cannabisprodukte konsumieren, gaben 53 % an, täglich oder wöchentlich regelmäßig Cannabis zu verwenden, und 46 % gaben an, nur Cannabidiol-Produkte zu verwenden. Die Mehrheit (78%) konsumierte Cannabis nur für medizinische Zwecke, wobei die häufigsten Erkrankungen Schmerzen/Arthritis (73%), Schlafstörungen (29%), Angstzustände (24%) und Depressionen (17%) waren. Etwas mehr als drei Viertel berichteten, dass Cannabis bei der Bewältigung einer dieser Erkrankungen “etwas” oder “extrem” hilfreich sei und nur wenige unerwünschte Wirkungen habe. Lotionen (35 %), Tinkturen (35 %) und Rauchen (30 %) waren die häufigsten Verabreichungsformen.

Science/Human: The use of cannabis is an emerging treatment for common symptoms in older adults

Results of a survey with 568 adults 65 years and older show that about 15% (83 participants) reported using cannabis within the past 3 years to treat a number of symptoms including pain, sleep disturbances, anxiety and depression. The study was conducted by investigators of the Division of Geriatrics and Gerontology of the Department of Medicine at the University of California in San Diego, La Jolla, USA.

Of those using cannabis products 53% reported using cannabis regularly on a daily or weekly basis, and 46% reported using cannabidiol-only products. The majority (78%) used cannabis for medical purposes only, with the most common targeted conditions being pain/arthritis (73%), sleep disturbance (29%), anxiety (24%), and depression (17%). Just over three-quarters reported cannabis “somewhat” or “extremely” helpful in managing one of these conditions, with few adverse effects. Lotions (35%), tinctures (35%), and smoking (30%) were the most common administration forms.

Yang KH, Kaufmann CN, Nafsu R, Lifset ET, Nguyen K, Sexton M, Han BH, Kim A, Moore AA. Cannabis: An Emerging Treatment for Common Symptoms in Older Adults. J Am Geriatr Soc, 7. Oktober 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook