Cannabis heeft een positieve invloed op de conditie van oudere volwassenen

20 juli 2020

Wetenschap / mens: cannabis heeft geen negatieve invloed op de conditie van oudere volwassenen

In een onderzoek met 28 oudere volwassen cannabisgebruikers en 136 niet-gebruikers die binnen een periode van 16 weken deelnamen aan een interventieonderzoek, had cannabis geen invloed op de fitheid. De deelnemers waren 60 jaar of ouder. Onderzoekers van de Universiteit van Colorado in Boulder (VS) maten in beide groepen de body mass index (BMI), bewegingsgedrag en cardiovasculaire fitheid.

De BMI van cannabisgebruikers was aanzienlijk lager dan die van niet-gebruikers. Cannabisgebruikers rapporteerden na 8 weken 0,7 dagen meer beweging dan niet-gebruikers en waren na 16 weken 4,1 punten hoger op een sport-subschaal voor senioren. Noch de basislijn noch de post-interventie-fitheid verschilden in cannabisgebruiksstatus en de cardiovasculaire conditie verbeterde in het hele monster na de interventie. De auteurs concludeerden dat deze “voorlopige gegevens aangeven dat de huidige status van cannabisgebruik niet geassocieerd is met een negatief effect op de conditie en inspanningen om lichaamsbeweging bij zittende oudere volwassenen te vergroten.”

Wissenschaft/Mensch: Cannabis hat keinen negativen Einfluss auf die Fitness bei älteren Erwachsenen

In einer Studie mit 28 älteren erwachsenen Cannabiskonsumenten und 136 Nichtkonsumenten, die innerhalb eines Zeitraums von 16 Wochen an einer Interventionsstudie teilnahmen, hatte Cannabis keinen Einfluss auf die Fitness. Die Teilnehmer waren 60 Jahre alt oder älter. Forscher der Universität von Colorado in Boulder (USA) haben in beiden Gruppen den Body Mass Index (BMI), das Trainingsverhalten und die kardiovaskuläre Fitness gemessen.

Der BMI von Cannabiskonsumenten war signifikant niedriger als der von Nichtkonsumenten. Cannabiskonsumenten gaben zum Zeitpunkt von 8 Wochen 0,7 Tage mehr Training an als Nichtkonsumenten und lagen auf einer Sport-Unterskala für Senioren nach 16 Wochen um 4,1 Punkte höher. Weder die Ausgangs- noch die Post-Interventions-Fitness unterschieden sich durch den Cannabiskonsumstatus, und die kardiovaskuläre Fitness verbesserte sich nach der Intervention in der gesamten Stichprobe. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese „vorläufigen Daten darauf hindeuten, dass der aktuelle Cannabiskonsumstatus nicht mit einem negativen Einfluss auf die Fitness und die Bemühungen zur Steigerung der Bewegung bei sesshaften älteren Erwachsenen verbunden ist.“

Science/Human: Cannabis has no negative impact on fitness in older adults

In a study with 28 older adult cannabis users and 136 nonusers participating in exercise intervention trial within a 16-week period cannabis had no impact on fitness. Participants were aged 60 or over. Investigators from the University of Colorado in Boulder, USA, measured body mass index (BMI), exercise behavior and cardiovascular fitness in both groups.

BMI of cannabis users was significantly lower than non-users. Cannabis users reported 0.7 more days of exercise then non-users at the 8-week time point and were 4.1 points higher on an exercise subscale for seniors at 16-weeks. Neither baseline nor post-intervention fitness differed by cannabis use status, and cardiovascular fitness improved after intervention in the full sample. Authors concluded that these “preliminary data suggest that current cannabis use status is not associated with a negative impact on fitness and efforts to increase exercise in sedentary older adults.”

YorkWilliams SL, Gibson LP, Gust CJ, Giordano G, Hutchison KE, Bryan AD. Exercise Intervention Outcomes with Cannabis Users and Nonusers Aged 60 and Older. Am J Health Behav. 2020;44(4):420-431.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook