Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!

10 december 2020

Op 3 december heeft PGMCG een bericht gestuurd naar Zorginstituut Nederland, omtrent de vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars.:

Geachte mevrouw Hutten,

U heeft op 03-12-2020 13:58 de volgende vraag aan Zorginstituut Nederland gesteld:

Uw vraag: Beste medewerkers Zorginstituut Nederland.
Aangezien er gisteren een mijlpaal in de geschiedenis heeft plaatsgevonden wat betreft cannabis
https://www.pgmcg.nl/2020/12/belangrijk-nieuws-verenigde-naties-erkent-medicinale-cannabis/ De VN erkent van cannabis haar medicinale waarden. Tijd voor erkenning in NL en vergoeding via de zorgverzekeraars aan patiënten, die nu gedwongen worden o.a. opiaten te nemen, omdat medicinale cannabis niet meer vergoed word. Tijd om het roer ook in Nederland om te gooien. Laat patiënten niet de dupe zijn die cannabis als medicatie prefereren en effectiever werkzaam is voor hun aandoeningen.
Met vriendelijke groet
Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers
Marian Hutten, voorzitter en oprichtster
www.pgmcg.nl
Het antwoord op uw vraag: Hartelijk dank voor uw bericht. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening bent dat medicinale cannabis vergoed moet worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inhoud en omvang van zorg is dat zorg onder andere moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Klik hier voor meer informatie.  Zorg, en dus ook een specialistisch geneesmiddel, die voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ komt in beginsel voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Tegelijk is van belang dat het basispakket betaalbaar blijft voor iedereen. Om dat te kunnen waarborgen, is essentieel dat zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed noodzakelijk is, en ook bewezen effectief.

Medicinale cannabis voldoet momenteel niet aan het wettelijke criterium van rationele farmacotherapie. Het kan dan ook niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Er is op dit moment onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid in de praktijk van cannabispreparaten. Wel is er sinds kort een goed placebo-preparaat dat met name geschikt is om gecontroleerde studies met de plantaardige producten van het BMC te doen. Binnen een beperkt aantal lopende studies maken onderzoekers inmiddels gebruik van deze placebo. Het is te verwachten dat op deze manier de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen, op basis waarvan het Zorginstituut een eventuele beoordeling kan doen.

Volgens het Zorginstituut is het nu nog te vroeg om een formele beoordeling te doen over de mate waarin deze producten voldoen aan “de stand van de wetenschap en praktijk”. Die zou potentieel tot de conclusie “geen stand van de wetenschap en praktijk” kunnen leiden. Nu is het nog zo, dat sommige zorgverzekeraars de cannabispreparaten vergoeden in hun aanvullende pakketten. Een geactualiseerd, formeel negatief oordeel zou ertoe kunnen leiden dat verzekeraars deze mogelijkheid niet meer aanbieden.
Zie voor meer informatie, waaronder het rapport: Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg en Medicinale cannabis niet in basispakket

Ideaal is de huidige situatie niet. Veel patiënten die zich afhankelijk achten van medicinale cannabis, blijven aangewezen op financiering uit eigen portemonnee. Mogelijk kan het Zorginstituut over enkele jaren, als er beter onderzoek beschikbaar is, met meer kans op een helder resultaat een formele beoordeling uitvoeren.

Graag verwijzen wij u naar  Bureau voor Medicinale Cannabis. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

 

Als u nog opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u deze email beantwoorden. Let er op dat het vraagnummer in het onderwerp blijft staan.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland