Patiënten met fibromyalgie melden dat ze verlichting van symptomen ervaren met CBD.

21 januari 2021

Wetenschap/mens: Patiënten met fibromyalgie melden dat ze verlichting van CBD ervaren…

Volgens een anoniem onderzoek onder personen met fibromyalgie, uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Anesthesiologie van de University of Michigan Medical School in Ann Arbor, VS, kan CBD helpen bij het verminderen van de symptomen. Na het uitsluiten van onvolledige onderzoeken bestond de onderzoekspopulatie uit 2701 deelnemers met fibromyalgie, voornamelijk in de Verenigde Staten.

In totaal meldde ongeveer 38% dat er nooit CBD werd gebruikt, 29% meldde dat er in het verleden CBD werd gebruikt en 32% meldde dat er nu CBD werd gebruikt. Het cannabisgebruik in het afgelopen jaar werd sterk geassocieerd met vroeger of huidig CBD-gebruik. Degenen die CBD gebruiken, deden dit meestal vanwege onvoldoende symptoombestrijding, terwijl degenen die geen CBD gebruiken, veiligheidsproblemen als reden opgaven om geen CBD te gebruiken. Tweederde van de deelnemers maakte het CBD-gebruik bekend aan hun arts, hoewel slechts 33% vroeg om advies van een arts over het gebruik van CBD. Deelnemers gebruikten CBD voor talrijke fibromyalgie-gerelateerde symptomen, meestal pijn, en meldden over het algemeen een lichte tot grote verbetering in de verschillende symptoomdomeinen. Ongeveer de helft van de deelnemers meldde bijwerkingen, die meestal gering waren.

Science/Human: Patients with fibromyalgia report experiencing relief from CBD

According to an anonymous survey among individuals with fibromyalgia conducted by investigators of the Anesthesiology Department at the University of Michigan Medical School in Ann Arbor, USA, CBD may be helpful in reducing symptoms. After excluding incomplete surveys, the study population consisted of 2701 participants with fibromyalgia, primarily in the United States.

Overall, about 38% reported never using CBD, 29% reported past CBD use, and 32% reported current CBD use. Past-year cannabis use was strongly associated with past or current CBD use. Those using CBD typically did so due to inadequate symptom relief, while those not using CBD typically cited safety concerns as their reason for not using CBD. Two-thirds of participants disclosed CBD use to their physician, although only 33% asked for physician advice on using CBD. Participants used CBD for numerous fibromyalgia-related symptoms, most commonly pain, and generally reported slight to much improvement across symptom domains. Around half of participants reported side effects, which were typically minor.

Boehnke KF, Gagnier JJ, Matallana L, Williams DA. Cannabidiol Use for Fibromyalgia: Prevalence of Use and Perceptions of Effectiveness in a Large Online Survey. J Pain. 2021:S1526-5900(20)30117-6.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook