THC was in staat de symptomen van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) te verbeteren

04 oktober 2020

Wetenschap / Dier: THC was in staat de symptomen van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) te verbeteren

In een onderzoek naar vetrijke diëten bij muizen, “kan toediening van cannabis met een hoog THC-gehalte helpen de symptomen van NAFLD te verlichten, terwijl de toediening van CBD-rijke cannabisextracten een pro-inflammatoir effect in de lever kan veroorzaken, wat geassocieerd is met een ongunstige verandering in het microbiota-profiel “.

De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Rehovot, Israël.

Wissenschaft/Tier: THC war in der Lage, die Symptome der nicht-alkoholischen Fettleberkrankheit (NAFLD) zu verbessern

In einer Studie, in der Mäuse mit fettreicher Nahrung gefüttert wurden, “kann die Verabreichung von Cannabis mit einem erhöhten THC-Gehalt dazu beitragen, die Symptome von NAFLD zu lindern, während die Verabreichung von CBD-reichen Cannabisextrakten eine proinflammatorische Wirkung in der Leber hervorrufen kann, die mit einer ungünstigen Veränderung des Mikrobiota-Profils verbunden ist”.

Die Hebräische Universität von Jerusalem, Rehovot, Israel.

Science/Animal: THC was able to improve symptoms of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

In a study where mice were fed a high-fat diet “the administration of cannabis containing elevated levels of THC may help ameliorate symptoms of NAFLD, whereas administration of CBD-rich cannabis extracts may cause a proinflammatory effect in the liver, linked with an unfavorable change in the microbiota profile.”

The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel.

Assa-Glazer T, et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(3):202-214.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook