In het Verenigd Koninkrijk start Project Twenty21 het volgen van 20.000 cannabispatiënten

20 augustus 2020

Wetenschap / VK: Project Twenty21 wordt gelanceerd om de gezondheidsresultaten van 20.000 cannabispatiënten te volgen

Project Twenty21 is een register voor het monitoren van de gezondheidsresultaten van 20.000 patiënten die op cannabis gebaseerde medicijnen gebruiken, waardoor de grootste verzameling bewijzen in EURopa van veiligheid en effectiviteit ontstaat. Drug Science hoopt dat de resultaten van Project Twenty21 inzicht zullen opleveren voor financiering door de Britse gezondheidsdienst wanneer wordt aangetoond dat de voordelen van medicinale cannabisbehandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s. Dit real-world register is gericht op de volgende indicaties: angststoornis, chronische pijn, multiple sclerose, posttraumatische stressstoornis (PTSD), stoornis in het gebruik van middelen (als strategie om schade te beperken), het syndroom van Gilles de la Tourette. In juni 2020 begon het Project Twenty21-team met het bètatesten van het patiënttraject en opende een kliniek (Medical Cannabis Clinics) voor 100 patiënten.

Wissenschaft/UK: Zur Überwachung der gesundheitlichen Ergebnisse von 20.000 Cannabispatienten wird Project Twenty21 gestartet

Projekt Twenty21 ist ein Register zur Überwachung der gesundheitlichen Ergebnisse von 20.000 Patienten, die Arzneimittel auf Cannabisbasis konsumieren, und schafft damit die größte Sammlung von Belegen in EURopa für die Sicherheit und ihre Wirksamkeit. Drug Science hofft, dass die Ergebnisse von Project Twenty21 Erkenntnisse für die Finanzierung durch die britischen Gesundheitsdienst liefern werden, wenn der Nutzen einer Behandlung mit medizinischem Cannabis nachweislich die potenziellen Risiken überwiegt. Dieses Register aus der Praxis zielt auf die folgenden Indikationen ab: Angststörung, chronische Schmerzen, Multiple Sklerose, Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD), Störung des Substanzkonsums (als Schadensminderungsstrategie), Tourette-Syndrom. Im Juni 2020 begann das Team von Project Twenty21 mit der Beta-Testung des Patientenpfades und eröffnete 100 Patienten den Zugang zu einer Klinik (Medizinische Cannabis-Kliniken).

Science/UK: Project Twenty21 monitoring health outcomes of 20,000 cannabis patients will start

 

Project Twenty21 is a registry aiming to monitor the health outcomes of 20,000 patients using cannabis based medicinal products, creating the largest body of evidence in Europe for the safety and their efficacy. Drug Science hope that the findings of Project Twenty21 will provide evidence for funding by the British Health Service where the benefits of treatment with medicinal cannabis is proven to outweigh the potential risks. This real-world registry aims to target the following indications: Anxiety Disorder, Chronic Pain, Multiple Sclerosis, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Substance Use Disorder (as a harm reduction strategy, Tourette’s Syndrome. In June 2020, the Project Twenty21 team commenced beta testing of the patient pathway and opened up access to one clinic (Medical Cannabis Clinics) for 100 patients

Drug Science vom 4. August 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook