In de UK start men een Medicinale Cannabis Studie met 20.000 patiënten

25 november 2019

UK: Medicinale cannabis studie zal  20.000 patiënten omvatten

Tot 20.000 patiënten in het Verenigd Koninkrijk moet  medische cannabis worden gegeven gedurende een periode van twee jaar in een initiatief dat zich richt om de grootste hoeveelheid bewijsmateriaal te creëren op dit medicijn in Europa. De beweging wordt ondersteund door een van de toonaangevende medische instanties in het Verenigd Koninkrijk en het is te hopen dat de NHS te overtuigen is om het geneesmiddel voor een scala van omstandigheden voor te schrijven. Hoewel medische cannabis een jaar geleden werd gelegaliseerd in het Verenigd Koninkrijk, blijft het onbereikbaar voor veel patiënten, volgens de actievoerders.

“Medische cannabis is nog steeds buiten het bereik van veel te veel,” zei Professor David Nutt van het onafhankelijk wetenschappelijk instituut Drug Science, de organisatie achter de lancering van Project Twenty21, die 20.000 patiënten gesubsidieerde cannabis producten leveren tegen het einde van 2021

The Guardian vom 3. November 2019

UK: Medical cannabis trial will include 20,000 patients

Up to 20,000 patients in the UK are to be given medical cannabis over a two-year period in an initiative that aims to create the largest body of evidence on the drug in EURope. The move is backed by one of the UK’s leading medical bodies and it is hoped it will persuade the NHS to prescribe the drug for a range of conditions. Although medical cannabis was legalised in the UK a year ago, it remains unobtainable for many patients, according to campaigners.

“Medical cannabis is still out of reach for far too many,” said Professor David Nutt from the independent scientific body Drug Science, the organisation behind the launch of Project Twenty21, which will see 20,000 patients supplied with subsidised cannabis products by the end of 2021.

The Guardian vom 3. November 2019

Großbritannien: Medizinische Cannabisstudie soll 20.000 Patienten umfassen

Bis zu 20.000 Patienten in Großbritannien sollen über einen Zeitraum von zwei Jahren medizinisches Cannabis erhalten. Ziel dieser Initiative ist es, die größte Evidenz für das Medikament in EURopa zu schaffen. Der Schritt wird von einer der führenden medizinischen Einrichtungen Großbritanniens unterstützt, und es ist zu hoffen, dass er den NHS davon überzeugen wird, das Medikament für eine Reihe von Erkrankungen zu verschreiben. Obwohl medizinisches Cannabis vor einem Jahr in Großbritannien legalisiert wurde, ist es für viele Patienten nach Ansicht von Aktivisten nach wie vor nicht erhältlich.

“Medizinisches Cannabis ist für viel zu viele immer noch unerreichbar”, sagte Professor David Nutt von der unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtung Drug Science, der Organisation, die hinter dem Start des Projekts Twenty21 steht, das bis Ende 2021 20.000 Patienten mit subventionierten Cannabisprodukten versorgen wird.

The Guardian vom 3. November 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: