In de USA is een baanbrekende wet aangenomen betreffende het decriminaliseren van cannabis

24 november 2019

USA: Een commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een baanbrekende wet aangenomen betreffende het decriminaliseren van cannabis

Op 20 november heeft de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden een mijlpaal gehaald voor de wet op landelijke decriminalisering van cannabis, doordat cannabis  door de Controlled Substances Act als drugs op lijst 1 staat wordt geschrapt en strafbare feiten egaliseert omtrent cannabis. Het wetsvoorstel, bekend onder de afkorting  More Act, werd aangenomen met 24 tegen 10 en zal nu ter overweging worden doorgestuurd naar het volledige Huis .

Voorzitter van de commissie en sponsor van de wet, Jerry Nadler, Democraat, vertelde de Tweede Kamer voor de stemming dat het een vergissing was om steeds  cannabis strafbaar te stellen, en deze fout wordt verergerd door wetten om rassendispariteiten af ​​te dwingen. “Deze stappen zijn veel te laat,” zei hij. “Te lang hebben we cannabis behandeld als een probleem van het strafrechtelijk systeem en niet als een kwestie van persoonlijke keuze en de volksgezondheid. Wat men ook denkt over het gebruik van cannabis voor recreatieve of medicinale doeleinden, de arrestatie, vervolging en opsluiting van gebruikers op het federale niveau is onverstandig en onrechtvaardig.”.

MORE staat voor Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act. Met o.a. dat:  Cannabis  volledig van de lijst met verboden middelen zou verdwijnen en er zijn geen veroordelingen en arrestaties meer zijn.

UPI vom 20. November 2019

USA: A committee of the House of Representatives passes landmark bill to decriminalize cannabis

On 20 November the House Judiciary Committee passed a landmark bill to federally decriminalize cannabis by removing it as a Schedule 1 drug of the Controlled Substances Act and to pave the way for the expungement of cannabis convictions from criminal records. The bill, known by its acronym the MORE Act, passed 24 to 10 and will now be forwarded on to the full House for consideration.

Committee chairman and the bill’s sponsor Jerry Nadler, Democrats, told the House before the vote that it was a mistake to have criminalized cannabis and that mistake was further compounded by racial disparity enforcement laws. “These steps are long overdue,” he said. “For far too long, we have treated marijuana as a criminal justice problem instead of a matter of personal choice and public health. Whatever one’s views on the use of marijuana for recreational or medicinal purposes, arresting, prosecuting and incarcerating users at the federal level is unwise and unjust.

UPI vom 20. November 2019

USA: Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedet ein wegweisendes Gesetz zur Entkriminalisierung von Cannabis

Am 20. November verabschiedete der Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses ein richtungsweisendes Gesetz zur bundesweiten Entkriminalisierung von Cannabis, indem es Cannabis als Droge der Liste 1 des Controlled Substances Act streicht und den Weg für die Löschung von Cannabis-Delikten aus dem Strafregister ebnet. Der Gesetzentwurf, bekannt unter dem Akronym MORE Act, wurde mit 24 zu 10 verabschiedet und wird nun an das gesamte Haus zur Prüfung weitergeleitet.

Ausschussvorsitzender und Sponsor des Gesetzes, Jerry Nadler, Demokraten, sagte dem Haus vor der Abstimmung, dass es ein Fehler sei, Cannabis kriminalisiert zu haben, und dieser Fehler werde durch Gesetze zur Durchsetzung von Rassendisparitäten noch verschärft. “Diese Schritte sind längst überfällig”, sagte er. “Viel zu lange haben wir Marihuana als ein Problem der Strafjustiz behandelt und nicht als eine Frage der persönlichen Wahl und der öffentlichen Gesundheit. Was auch immer man über die Verwendung von Marihuana für Freizeit- oder medizinische Zwecke denkt, die Verhaftung, Verfolgung und Inhaftierung von Benutzern auf Bundesebene ist unklug und ungerecht.”

UPI vom 20. November 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany