In Thailand mogen patiënten hun eigen cannabis telen voor medicinaal gebruik

16 augustus 2020

Thailand: patiënten mogen hun eigen cannabis telen voor medisch gebruik

Het Thaise kabinet heeft op 4 augustus wijzigingen in de Narcotics Act goedgekeurd om de privéproductie en verkoop van cannabis voor medische doeleinden mogelijk te maken, aldus ambtenaren. Met een traditie van het gebruik van het medicijn om pijn te verlichten, werd Thailand het eerste Zuidoost-Aziatische land dat cannabis legaliseerde voor medicinaal gebruik en onderzoek in 2017, maar alleen de overheid mocht planten kweken.

De plaatsvervangende woordvoerster van de regering, Traisuree Taisaranakul, vertelde verslaggevers na een kabinetsvergadering dat de voorgestelde wijzigingen ook patiënten, bedrijven en medische professionals in staat zouden stellen om cannabis te produceren, exporteren, importeren en verkopen. “De wet zal de farmaceutische industrie een boost geven en het concurrentievermogen vergroten, wat belangrijk zal zijn voor Thailand om een ​​leidende positie in te nemen op het gebied van medicinale cannabis”, vertelde minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul ook aan verslaggevers.

Thailand: Patienten dürfen ihr eigenes Cannabis für medizinische Zwecke anbauen

Thailands Kabinett billigte am 4. August Änderungen an seinem Betäubungsmittelgesetz, um die private Produktion und den Verkauf von Cannabis für medizinische Zwecke zu ermöglichen, sagten Beamte. Mit einer Tradition, die Droge zur Linderung von Schmerzen zu verwenden, war Thailand die erste südostasiatische Nation, die 2017 Cannabis für medizinische Zwecke und Forschung legalisierte, aber nur der Regierung war es erlaubt, Pflanzen anzubauen.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul sagte Reportern nach einer Kabinettssitzung, dass die vorgeschlagenen Änderungen es auch Patienten, Unternehmen und medizinischen Fachleuten erlauben würden, Cannabis zu produzieren, zu exportieren, zu importieren und zu verkaufen. “Das Gesetz wird die pharmazeutische Industrie fördern und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, was für Thailand wichtig sein wird, um eine führende Position bei medizinischem Cannabis einzunehmen”, sagte Gesundheitsministerin Anutin Charnvirakul ebenfalls gegenüber Reportern.

Thailand: Patients may cultivate their own cannabis for medical use

Thailand’s cabinet approved amendments on 4 August to its narcotics act to allow private production and sale of cannabis for medical use, officials said. With a tradition of using the drug to relieve pain, Thailand became the first Southeast Asian nation to legalise cannabis in 2017 for medical use and research, but only the government was allowed to grow plants.

Deputy government spokeswoman Traisuree Taisaranakul told reporters after a cabinet meeting that the proposed amendments would also allow patients, businesses and medical professionals to produce, export, import and sell cannabis. “The law will promote the pharmaceutical industry and increase competitiveness, which will be important for Thailand in becoming a leader in medical cannabis,” Public Health Minister Anutin Charnvirakul also told reporters.

Reuters vom 4. August 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook