Cannabis-extracten waren effectief voor de behandeling van multiple sclerose

20 januari 2021

Wetenschap/mens: Cannabis-extracten waren effectief in de behandeling van multiple sclerose volgens een observatiestudie.

Volgens een prospectieve observatiestudie met 28 patiënten met multiple sclerose verminderde de ernst van de symptomen door verschillende cannabisextracten. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Deense Multiple Sclerose Centrum aan de Universiteit van Kopenhagen, Denemarken. De patiënten werden behandeld met medische cannabisoliën (THC-rijk, CBD-rijk en THC+CBD gecombineerde producten) en werden gedurende een periode van vier weken gevolgd. De gemiddelde dosering van THC en CBD was respectievelijk 4,0 mg en 7,0 mg, en werd voornamelijk als een eenmalige avonddosis toegediend.

De pijn daalde van een mediane score van 7 naar 4, spasticiteit daalde van een mediane score van 6 naar 2,5 en slaapstoornissen daalden van een mediane score van 7 naar 3. De auteurs concludeerden dat “de behandeling met medische cannabisoliën veilig was en goed werd getolereerd, en resulteerde in een vermindering van de pijnintensiteit, spasticiteit en slaapstoornissen bij MS-patiënten. Dit suggereert dat medische cannabisoliën veilig kunnen worden gebruikt, vooral bij relatief lage doses en met langzame titratie, als alternatief voor de behandeling van MS-gerelateerde symptomen wanneer de conventionele therapie ontoereikend is”.

Wissenschaft/Mensch: Cannabisextrakte waren laut Beobachtungsstudie wirksam bei der Behandlung von Multipler Sklerose

 

Laut einer prospektiven Beobachtungsstudie mit 28 Patienten mit Multipler Sklerose reduzierten verschiedene Cannabisextrakte die Symptomschwere. Die Studie wurde von Forschern des dänischen Multiple-Sklerose-Zentrums an der Universität von Kopenhagen, Dänemark, durchgeführt. Die Patienten wurden mit medizinischen Cannabisölen (THC-reiche, CBD-reiche und THC+CBD-Kombinationsprodukte) behandelt und über einen Zeitraum von vier Wochen beobachtet. Die mittleren Dosen von THC und CBD betrugen 4,0 mg bzw. 7,0 mg und wurden hauptsächlich als einmal tägliche Abenddosis verabreicht.

Die Schmerzen verringerten sich von einem medianen Wert von 7 auf 4, die Spastik von einem medianen Wert von 6 auf 2,5 und die Schlafstörungen von einem medianen Wert von 7 auf 3. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “die Behandlung mit medizinischen Cannabisölen sicher und gut verträglich war und zu einer Verringerung der Schmerzintensität, Spastik und Schlafstörungen bei MS-Patienten führte. Dies deutet darauf hin, dass medizinische Cannabisöle sicher verwendet werden können, insbesondere bei relativ niedrigen Dosen und mit langsamer Titration, als Alternative zur Behandlung von MS-bezogenen Symptomen, wenn die konventionelle Therapie unzureichend ist.”

Science/Human: Cannabis extracts were effective in the treatment of multiple sclerosis according to observational study

 

According to a prospective observational study with 28 patients with multiple sclerosis different cannabis extracts reduced symptom severity. The study was conducted by investigators of the Danish Multiple Sclerosis Center at the University of Copenhagen, Denmark. Patients were treated with medical cannabis oils (THC-rich, CBD-rich and THC+CBD combined products) and were followed during a period of four weeks. Mean doses of THC and CBD were 4.0 mg and 7.0 mg, respectively, and primarily administered as a once-daily evening dose.

Pain decreased from a median score of 7 to 4, spasticity decreased from a mediane score of 6 to 2.5 and sleep disturbances decreased from a median score of 7 to 3. Authors concluded that “treatment with medical cannabis oils was safe and well tolerated, and resulted in a reduction in pain intensity, spasticity and sleep disturbances in MS patients. This suggests that medical cannabis oils can be used safely, especially at relatively low doses and with slow titration, as an alternative to treat MS-related symptoms when conventional therapy is inadequate.”

Gustavsen S, Søndergaard Hb, Linnet K, Thomsen R, Rasmussen Bs, Sorensen Ps, Sellebjerg F, Oturai Ab. Safety and efficacy of low-dose medical cannabis oils in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2020;48:102708.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook