MS patiënten die cannabis gebruiken verminderen inname opioïden en benzodiazepinen

10 mei 2019

Wetenschap/mens: MS-patiënten die cannabis gebruiken konden de inname van opioïden en benzodiazepinen verminderen

Volgens een retrospectieve analyse van de medische dossiers van 77 patiënten, waarbij multiple sclerose werd gediagnosticeerd, resulteerde een behandeling met cannabis in een derde vermindering van het nemen van andere medicatie, met inbegrip van opioïden. Wetenschappers van de Dent Neurologic Institute Amherst, New York (Verenigde Staten) publiceerde hun bevindingen in het tijdschrift neurologie.

De subjectieve verbetering die is waargenomen door de patiënten was alomvattend, en vooral de pijn (71%), spasticiteit (43%) en het slapen (42%) zijn verbeterd. Bovendien, kan 34% van de patiënten medicatie verminderen of laten staan, met inbegrip van opioïden, stimulerende middelen en benzodiazepinen. Er is een laag voortzettings percentage (14%) geconstateerd, meestal als gevolg van de kosten (36%) en gebrek aan werkzaamheid (36%).

McCormack K, Lewandowski e, Rainka M, Aladeen T, Westphal E, Mazhari A, Mechtler L. Multiple Sclerosis and Use of Medical Cannabis: A Retrospective Review Evaluating Symptom Outcomes. Neurology. 2019;92 (15 Supplement) P5.2-106;

Wissenschaft/Mensch: MS-Patienten, die Cannabis einnahmen, konnten die Einnahme von Opioiden und Benzodiazepinen reduzieren

Laut einer retrospektiven Analyse der Krankenakten von 77 Patienten, bei denen eine Multiple-Sklerose diagnostiziert worden war, erlaubte eine Behandlung mit Cannabis bei einem Drittel die Reduzierung der Einnahme anderer Medikamente, einschließlich Opioiden. Wissenschaftler des Dent Neurologic Institute Amherst in New York (USA) veröffentlichten ihre Studienergebnisse in der Zeitschrift Neurology.

Die von den Patienten empfundene subjektive Verbesserung war umfassend, wobei vor allem die Schmerzen (71 %), die Spastik (43 %) und der Schlaf (42 %) gebessert wurden. Darüber hinaus konnten 34 % der Patienten andere Medikamente, darunter Opioide, Stimulanzien und Benzodiazepine, reduzieren oder absetzen. Eine niedrige Abbruchrate (14 %) wurde beobachtet, am häufigsten aufgrund der Kosten (36 %) und mangelnder Wirksamkeit (36 %).

McCormack K, Lewandowski e, Rainka M, Aladeen T, Westphal E, Mazhari A, Mechtler L. Multiple Sclerosis and Use of Medical Cannabis: A Retrospective Review Evaluating Symptom Outcomes. Neurology. 2019;92 (15 Supplement) P5.2-106;

Science/Human: MS patients taking cannabis were able to reduce intake of opioids and benzodiazepines

According to a retrospective chart review of 77 patients diagnosed with multiple sclerosis treatment with cannabis allowed one third to reduce the intake of other medications, including opioids. Scientists of Dent Neurologic Institute Amherst in New York, USA, published their study results In the Journal Neurology.

Subjective improvement endorsed by patients was extensive, with alleviation of pain (71%), spasticity (43%), and sleep (42%). In addition, 34% of patients were able to decrease or discontinue other medications including opioids, stimulants, and benzodiazepines. A low rate of discontinuation (14%) was observed, most frequently due to cost (36%) and lack of efficacy (36%)

McCormack K, Lewandowski e, Rainka M, Aladeen T, Westphal E, Mazhari A, Mechtler L. Multiple Sclerosis and Use of Medical Cannabis: A Retrospective Review Evaluating Symptom Outcomes. Neurology. 2019;92 (15 Supplement) P5.2-106;

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany