Cannabis was effectief bij het verminderen van tonische spasmen

13 juli 2020

Wetenschap / mens: Cannabis was effectief bij het verminderen van tonische spasmen bij een patiënt met neuromyelitis optica

Onderzoekers uit Thailand presenteerden het casusrapport van een patiënt die lijdt aan een neuromyelitis optica-spectrumstoornis en die pijnlijke tonische spasmen vertoont. Cannabis is zeer effectief geweest bij het verminderen van spasmen. Het is een auto-immuunziekte met ernstige oogzenuwontsteking.

Siriraj Medical School, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis war wirksam bei der Reduzierung tonischer Spasmen bei einem Patienten mit Neuromyelitis optica

Forscher aus Thailand stellten den Fallbericht eines Patienten vor, der an der Neuromyelitis optica spectrum disorder leidet und sich mit schmerzhaften tonischen Spasmen vorstellte. Cannabis war sehr wirksam bei der Verringerung der Spasmen. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung mit schwerer Entzündung des Sehnervs.

Medizinische Fakultät Siriraj-Krankenhaus Mahidol-Universität, Bangkok, Thailand.

Science/Human: Cannabis was effective in reducing tonic spasms in a patient with neuromyelitis optica

Researchers from Thailand presented the case report of a patient suffering from neuromyelitis optica spectrum disorder, who presented with painful tonic spasm. Cannabis was very effective in reducing the spasms. This is an autoimmune disease with severe inflammation of the optic nerve.

Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand.

Tisavipat N, et al. Mult Scler Relat Disord. 2020;44:102278.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook