Cannabis kan de bloeddruk onder controle houden na een dwarslaesie.

24 juni 2020

Wetenschap / mens: Volgens een casusrapport kan cannabis de bloeddruk onder controle houden na een dwarslaesie.

Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, Groot-Brittannië, onderzochten het cannabisgebruik en de bloeddrukstabiliteit bij een 41-jarige man met een dwarslaesie. De patiënt had meer dan 10 jaar met tussenpozen cannabis gebruikt om zelf zijn bloeddruk te reguleren.

De onderzoekers berekenden dat de bloeddrukstabiliteit van de patiënt slechter was op dagen dat hij geen cannabis gebruikte en beter op dagen dat hij wel cannabis gebruikte. De auteurs concludeerden dat “onze resultaten documenteren dat cannabisgebruik de bloeddrukstabiliteit bij deze patiënt verbeterde door de intensiteit en frequentie van viscerale stimuli, zoals pijn en spasmen, waarvan bekend is dat ze autonome dysreflexie veroorzaken, te verminderen.”

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann laut einem Fallbericht den Blutdruck nach Verletzung des Rückenmarks kontrollieren

Forscher der Universität Birmingham, Großbritannien, untersuchten den Cannabiskonsum und die Blutdruckstabilität bei einem 41-jährigen Mann mit Rückenmarkverletzung. Der Patient hatte mehr als 10 Jahre lang Cannabis intermittierend konsumiert, um seinen Blutdruck selbst zu regulieren.

Die Forscher errechneten, dass die Blutdruckstabilität des Patienten an den Tagen, an denen er kein Cannabis konsumierte, schlechter und an den Tagen, an denen er Cannabis konsumierte, besser war. Die Autoren kamen zu dem Schluss, “dass unsere Ergebnisse dokumentieren, dass der Cannabiskonsum die Blutdruckstabilität bei diesem Patienten verbesserte, indem die Intensität und Häufigkeit der viszeralen Stimuli, wie Schmerzen und Spasmen, die bekanntermaßen eine autonome Dysreflexie auslösen, reduziert wurden”.

Science/Human: Cannabis may control blood pressure after injury of the spinal cord according to a case report

Researchers from the University of Birmingham, UK, assessed cannabis use and blood pressure stability in a 41-year-old man with spinal cord injury. The patient had been using cannabis intermittently for more than 10 years to self-manage his blood pressure.

Researchers calculated that the patient’s blood pressure stability was worse on days when he did not use cannabis and better on days when he did. Authors concluded, “that our findings document that cannabis use improved BP stability in this patient by reducing the intensity and frequency of the visceral stimuli, such as pain and spasms, that are known to trigger autonomic dysreflexia.”

Nightingale TE, Tejpar T, O’Connell C, Krassioukov AV. Using Cannabis to Control Blood Pressure After Spinal Cord Injury: A Case Report. Ann Intern Med, 16. Juni 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook