Cannabis kan chronische bekkenpijn bij vrouwen verbeteren

09 december 2020

Cannabis kan chronische bekkenpijn bij vrouwen verbeteren volgens een onderzoek

Terwijl de bijwerkingen vaak voorkomen bij zelfbehandeling met cannabis, kunnen de symptomen bij chronische bekkenpijn verbeteren. Dit is het resultaat van een anoniem, vertrouwelijk onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Mayo Clinic in Jacksonville en Rochester, VS, waarin vrouwen met bekken- en perineale pijn, dyspareunie of endometriose werden opgenomen.

In totaal werden 240 patiënten benaderd, met 113 reacties (47% respons). Er waren 26 patiënten die cannabis gebruikten (23%). De meerderheid gebruikte minstens één keer per week (72%). De meeste gebruikers (96%) meldden een verbetering van de symptomen, waaronder pijn, krampen, spierspasmen, angst, depressie, slaapstoornissen, libido en prikkelbaarheid. Bijwerkingen, waaronder een droge mond, slaperigheid en een “hoog” gevoel, werden door 84% gerapporteerd.

Wissenschaft/Mensch: Laut einer Umfrage kann Cannabis chronische Beckenschmerzen bei Frauen verbessern
Während Nebenwirkungen üblich sind, kann die Selbstbehandlung mit Cannabis die Symptome bei chronischen Schmerzen im Beckenbereich verbessern. Dies ist das Ergebnis einer anonymen, vertraulichen Umfrage, die von Wissenschaftlern der Mayo Clinic in Jacksonville und Rochester, USA, durchgeführt wurde und an der Frauen mit Becken- und Damm-Schmerzen, Dyspareunie oder Endometriose teilnahmen.

Insgesamt wurden 240 Patientinnen mit 113 Antworten (47 % Rücklaufquote) angesprochen. Es gab 26 Patienten, die Cannabis konsumierten (23 %). Die Mehrheit konsumierte mindestens einmal pro Woche (72 %). Die meisten Konsumenten (96 %) berichteten über eine Verbesserung der Symptome, darunter Schmerzen, Krämpfe, Muskelkrämpfe, Angstzustände, Depressionen, Schlafstörungen, Libido und Reizbarkeit. Nebenwirkungen, darunter Mundtrockenheit, Schläfrigkeit und “Hochgefühl”, wurden von 84 % berichtet.

Science/Human: Cannabis may improve chronic pelvic pain in women according to a survey
While side effects are common self-treatment with cannabis may improve symptoms in chronic pelvic pain. This is the result of an anonymous, confidential survey conducted by scientists of the Mayo Clinic in Jacksonville and Rochester, USA, which included women with pelvic and perineal pain, dyspareunia, or endometriosis.

A total of 240 patients were approached, with 113 responses (47% response rate). There were 26 patients who used cannabis (23%). The majority used at least once per week (72%). Most users (96%) reported improvement in symptoms, including pain, cramping, muscle spasms, anxiety, depression, sleep disturbances, libido, and irritability. Side effects, including dry mouth, sleepiness, and feeling “high,” were reported by 84%.

Carrubba AR, Ebbert JO, Spaulding AC, DeStephano D, DeStephano CC. Use of Cannabis for Self-Management of Chronic Pelvic Pain. J Womens Health (Larchmt). 2020 Nov 16. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook