Cannabisgebruik geassocieerd met pijnvermindering op lange termijn en vermindering gebruik opiaten

05 februari 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik werd geassocieerd met pijnvermindering op lange termijn in groot observationeel onderzoek

In een observationele studie met 757 pijnpatiënten bleef ongeveer een derde van de patiënten cannabis gebruiken gedurende 6 maanden en rapporteerde een verminderde pijnintensiteit. De onderzoekers van het Department of Anesthesiology and Pain Medicine van de Universiteit van Toronto, Canada, gebruikten gegevens van cannabisklinieken in de gemeenschap in Ontario. Na zes en 12 maanden werden respectievelijk 230 en 104 van de deelnemers gevolgd.

Het aandeel cannabisgebruikers dat aangaf opioïden te gebruiken, daalde met de helft, van 40,8% bij aanvang tot 23,9% na 12 maanden. De scores voor pijnintensiteit en pijngerelateerde interferentie waren verlaagd en de scores voor levenskwaliteit en algemene gezondheidssymptomen waren verbeterd in vergelijking met de uitgangssituatie.

Science/Human: Cannabis use was associated with long-term pain reduction in large observational study

In an observational study with 757 pain patients about one third of patients remained on cannabis for 6 months and reported reduced pain intensity. The investigators of the Department of Anesthesiology and Pain Medicine of the University of Toronto, Canada, use data from community-based cannabis clinics in Ontario. At six and 12 months, 230 and 104 of participants were followed up, respectively.

The proportion of cannabis users who reported using opioids decreased by half, from 40.8% at baseline to 23.9% at 12 months. Pain intensity and pain-related interference scores were reduced and quality of life and general health symptoms scores were improved compared with baseline.

Meng H, Page MG, Ajrawat P, Deshpande A, Samman B, Dominicis M, Ladha KS, Fiorellino J, Huang A, Kotteeswaran Y, McClaren-Blades A, Kotra LP, Clarke H. Patient-reported outcomes in those consuming medical cannabis: a prospective longitudinal observational study in chronic pain patients. Can J Anaesth. 2021 Jan 20. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook