De wortels van de cannabisplant bevatten pijnverlichtende bestanddelen

06 september 2021

Wetenschap/Dier: Cannabiswortels bevatten pijnverlichtende bestanddelen

In een studie met muizen en extract van cannabiswortels werden pijnverlichtende effecten en antiastmatische activiteit aangetoond.

Etnofarmacologische relevantie: Er worden veel studies verricht met de bovengrondse delen van Cannabis sativa L. (Cannabaceae). De wortels blijven echter slecht bestudeerd, ondanks citaten in de wetenschappelijke literatuur. De wortels van C. sativa zijn geïndiceerd voor de behandeling van pijn, ontstekingen, koorts, en andere gezondheidsproblemen.

Doel van de studie: Deze studie had tot doel de antinociceptieve, antipyretische, antiastmatische en spasmolytische activiteiten van C. sativa wortels te evalueren in experimentele modellen met muizen en ratten.

Materiaal en methoden: De chemische samenstelling van het waterig extract van C. sativa wortels (AECsR) werd geëvalueerd door LC-MS. De antinociceptieve activiteit werd beoordeeld bij muizen door de inductie van writhing met azijnzuur, poot likken met formaline, en de reactiviteit in de hete plaat test. Koorts werd opgewekt door toediening van een suspensie van Saccharomyces cerevisiae bij jonge ratten. De astmatische activiteit werd uitgevoerd met ovalbumine (OVA)-geïmmuniseerde muizen met cellulaire en histologische analyse. Tenslotte werd de spasmolytische activiteit uitgevoerd met geïsoleerde trachea van muizen. Voor in vivo studies waren de doses 12,5, 25, of 50 mg/kg, terwijl voor in vitro, de concentratie van AECsR 729 μg/mL was.

Resultaten: Uit de LC-MS gegevens identificeerden we p-coumaroyltyramine, feruloyltyramine canabissativine in AECsR. Het extract bevorderde een vermindering van het writhing in alle geteste doses (12,5, 25, of 50 mg/kg). Evenzo verminderde het de pijn in de formalineproef bij doses van 12,5 en 50 mg/kg (eerste fase) en 12,5 en 25 mg/kg (tweede fase). Bij de hot plate-test bevorderden de doses van 12,5, 25 en 50 mg/kg het antinociceptieve effect op verschillende tijdstippen, en de laagste dosis behield zijn werking bij de analyses die 60, 90 en 120 minuten na toediening werden uitgevoerd. De ontstekingsremmende werking van AECsR werd waargenomen in het muizenmodel van astma, waarbij het totale aantal leukocyten in de broncho-alveolaire vloeistof (BALF) bij een dosis van 25 mg/kg daalde, evenals de eosinofilie bij alle geteste doses (12,5, 25, en 50 mg/kg). Histologische analyse van met H&E en PAS gekleurde longen toonde een vermindering aan van het aantal ontstekingscellen in het perivasculaire en peribronchiale gebied, evenals een verminderde slijmproductie.

Conclusie: De resultaten suggereren dat AECsR de pijnbestrijding bevordert, hetzij door een centraal, hetzij door een ontstekingsmechanisme, en een antiastmatische werking heeft. Er was echter geen antipyretisch of spasmolytisch effect.

Universidade Federal Rural de Pernambuco- UFRPE, Brazilië.

Science/Animal: Cannabis roots contain pain relieving compounds

In a study with mice and extract of cannabis roots showed pain relieving effects and antiasthmatic activity.

Universidade Federal Rural de Pernambuco- UFRPE, Brazil.

Menezes PMN, et al. J Ethnopharmacol. 2021;278:114259.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook