Lage niveaus van THC kunnen vermindering van acute pijn door hydromorphone bij gezonde volwassenen verhogen

28 april 2021

Wetenschap/Mens: Lage niveaus van THC kunnen vermindering van acute pijn door hydromorphone bij gezonde volwassenen verhogen

In een placebogecontroleerde studie met 29 gezonde volwassenen zonder voorgeschiedenis van drugsgebruikstoornis verminderde 2,5 mg THC de analgesie door 4 mg hydromorphone in verschillende tests van acute en chronische pijn, waaronder thermische pijn, drukpijn en 10% capsaïcine topische crème.

Deelnemers kregen ofwel hydromorphone met placebo of 2,5 mg THC, 5 mg THC of 10 mg THC.

De medicijnen werden oraal toegediend.

Hydromorphone plus 2,5 mg THC toonde het laagste en hydromorphone plus 5 mg THC toonde het hoogste risico op misbruik.

Hydromorphone plus 10 mg THC veroorzaakte een hoog percentage dysforische effecten.

Alleen hydromorfoon plus 2,5 mg THC gaf een bescheiden verbetering van de analgesie op basis van hydromorfoon, en hydromorfoon plus 5 of 10 mg THC verhoogde het risico op misbruik en bijwerkingen.

Science/Human: Low levels of THC may increase reduction of acute pain by hydromorphone in healthy adults

In a placebo-controlled study with 29 healthy adults with no history of drug use disorder 2.5 mg of THC reduced analgesia by 4 mg of hydromorphone in several tests of acute and chronic pain, including thermal pain, pressure pain and 10% capsaicin topical cream. Participants received either hydromorphone with placebo or 2.5 mg THC, 5 mg THC or 10 mg THC. Medications were given orally.

Hydromorphone  plus   2.5 mg THC showed the lowest and hydromorphone plus 5 mg THC showed the highest risk for abuse. Hydromorphone plus 10 mg THC produced a high rate of dysphoric effects. Only hydromorphone plus 2.5 mg THC modestly enhanced hydromorphone-based analgesia and hydromorphone  plus 5 or 10 mg of THC   increased the risk for abuse and adverse effects.

Dunn KE, Bergeria CL, Huhn AS, Speed TJ, Mun CJ, Vandrey R, Campbell CM. Within-subject, double-blinded, randomized, and placebo-controlled evaluation of the combined effects of the cannabinoid dronabinol and the opioid hydromorphone in a human laboratory pain model. Neuropsychopharmacology. 2021 Apr 20. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook