Veel patiënten met rugpijn gebruiken CBD volgens een enquête

27 augustus 2021

Wetenschap/Mens: Veel patiënten met rugpijn gebruiken CBD volgens een enquête

Volgens een onderzoek met 214 patiënten met rugpijn, die CBD gebruikten, ervoer ongeveer de helft van de deelnemers pijnverlichting. Onderzoekers van het Hospital for Special Surgery in New York, VS, schreven dat de meeste deelnemers CBD aan een vriend zouden aanbevelen voor pijnverlichting.

CBD werd in eerste instantie gebruikt voor mogelijke verlichting van rugpijn (66,7%), nekpijn (37,0%), pijn in de benen (35,2%), en/of pijn in de armen (9,3%). Gebruikers zochten ook naar verbeteringen in slapeloosheid (25,9%) en stemming (18,5%). Olie was de meest populaire formulering (64,8%). De gerapporteerde voordelen waren verlichting van de pijn (46,3%), verbeterde slaap (33,3%), en verminderde angst (20,4%). 24,1% van de patiënten meldde geen voordelen van CBD-gebruik.

Science/Human: Many patients with back pain use CBD according to a survey

 

According to a survey with 214 patients suffering from back pain, who used CBD, about half of the participants experienced pain relief. Investigators from the Hospital for Special Surgery in New York, USA, wrote that most participants would recommend CBD to a friend for pain relief.

CBD was initially used for potential relief of back pain (66.7%), neck pain (37.0%), leg pain (35.2%), and/or arm pain (9.3%). Users also sought improvements in insomnia (25.9%) and mood (18.5%). Oil was the most popular formulation (64.8%). Reported benefits were pain relief (46.3%), improved sleep (33.3%), and reduced anxiety (20.4%). 24.1% of patients reported no benefit from CBD use.

Lovecchio F, Langhans MT, Bennett T, Steinhaus M, Premkumar A, Cunningham M, Farmer J, Albert T, Huang R, Katsuura Y, Qureshi S, Schwab F, Sandhu H, Kim HJ, Lafage V, Iyer S. Prevalence of Cannabidiol Use in Patients With Spine Complaints: Results of an Anonymous Survey. Int J Spine Surg. 2021 Jul 20:8087.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg

Lees ook