Cannabis wordt vaak gebruikt ter vervanging van andere medicijnen

19 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis wordt vaak gebruikt ter vervanging van andere medicijnen

Een anonieme enquête met 2841 deelnemers, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken, bevestigt eerder onderzoek dat cannabis vaak wordt gebruikt ter vervanging van andere medicijnen. De steekproef werd geworven via sociale media, publieke media en patiëntenorganisaties. Cannabis werd al dan niet voorgeschreven en gebruikt met medicinale doeleinden. Meer dan de helft (55%) had cannabis gebruikt met het doel een voorgeschreven medicijn te vervangen.

Vergeleken met niet-vervangende gebruikers waren de vervangende gebruikers vaker vrouw en gebruikten zij cannabis voor de behandeling van chronische pijn en andere somatische aandoeningen. Pijnmedicatie (67%), antidepressiva (25%), en artritismedicatie (21%) waren de meest voorkomende soorten geneesmiddelen die door cannabis werden vervangen. De auteurs schreven dat “meer dan de helft (65,8%) CaM veel effectiever vond in vergelijking met voorgeschreven medicijnen, en 85,5% dat de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van voorgeschreven medicijnen veel erger waren in vergelijking met het gebruik van CaM.”

Science/Human: Cannabis is often used to substitute other medications

 

An anonymous survey with 2841 participants conducted by investigators of Aarhus University, Denmark, confirms previous research that cannabis is often used as substitution for other medications. The sample was recruited through social media, public media, and patient organizations. Cannabis was prescribed or non-prescribed and used with medicinal purposes. More than a half (55%) had used cannabis with the purpose of replacing a prescribed drug.

Compared to non-substitution users, substitution users were more likely to be women and to use cannabis in the treatment of chronic pain and other somatic conditions. Pain medication (67%), antidepressants (25%), and arthritis medication (21%) were the most common types of drugs replaced with cannabis. Authors wrote that “more than half (65.8%) found CaM much more effective compared to prescription drugs, and 85.5% that the side effects associated with prescription drug use were much worse compared to use of CaM.”

Kvamme Sl, Pedersen MM, Rømer Thomsen K, Thylstrup B. Exploring the use of cannabis as a substitute for prescription drugs in a convenience sample. Harm Red J 2021;18(72).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook