Cannabis kan een effectieve vervanging zijn bij patiënten met een alcoholgebruiksstoornis

09 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan een effectieve vervanging zijn bij patiënten met een alcoholgebruiksstoornis

In een Managed Alcohol Program (MAP) met 19 patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol was het gebruik van cannabis nuttig bij het verminderen van de alcoholinname. Er werden gegevens verzameld bij de organisatieleiders van het MAP (n = 7), deelnemers aan het programma (n = 19), medewerkers en managers (n = 17) in 6 Managed Alcohol Programs in Canada. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Canadian Institute for Substance Use Research van de Universiteit van Victoria, Canada.

Van de MAP-deelnemers verving 63% (n = 12) alcohol al door cannabis, bij cravings (79%,) en ontwenning (53%), meestal op wekelijkse basis (42%). Deelnemers gaven de voorkeur aan het toedienen van droge, gerookte cannabis, gevolgd door edibles en capsules met vervanging van sommige doses alcohol via een gedeeltelijk substitutiemodel. Deelnemers vroegen om ondersteuning door leeftijdsgenoten, sociale ondersteuning en counseling. Het personeel vroeg om onderwijsmiddelen en meer klinisch personeel. Auteurs concludeerden dat “cannabis vervanging haalbaar werd geacht door alle drie de groepen.”

Science/Human: Cannabis may be an effective substitution in patients with alcohol use disorder

In a Managed Alcohol Program (MAP) with 19 patients suffering from alcohol use disorder the use of cannabis was helpful in reducing alcohol intake. Data were collected from MAP organizational leaders (n = 7), program participants (n = 19), staff and managers (n = 17) across 6 Managed Alcohol Programs in Canada. The study was undertaken by investigators of the Canadian Institute for Substance Use Research of the University of Victoria, Canada.

Among MAP participants, 63% (n = 12) were already substituting cannabis for alcohol, for cravings (79%,) and withdrawal (53%), most often on a weekly basis (42%). Participants preferred staff administration of dry, smoked cannabis, followed by edibles and capsules with replacement of some doses of alcohol through a partial substitution model. Participants requested peer, social, and counselling supports. Staff requested education resources and enhanced clinical staffing. Authors concluded that “cannabis substitution was considered feasible by all three groups.”

Pauly B, Brown M, Chow C, Wettlaufer A; East Side Illicit Drinkers Group for Education (EIDGE), Graham B, Urbanoski K, Callaghan R, Rose C, Jordan M, Stockwell T, Thomas G, Sutherland C. “If I knew I could get that every hour instead of alcohol, I would take the cannabis”: need and feasibility of cannabis substitution implementation in Canadian managed alcohol programs. Harm Reduct J. 2021;18(1):65.

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook