Veel patiënten vervangen hun medicatie door cannabis

25 januari 2019

Wetenschap/mens: Veel patiënten vervangen hun medicatie door cannabis

Volgens een enquête met 392 deelnemers die lijden aan verschillende ziekten, melde medicinale gebruikers van cannabis in vergelijking met standaard medicatie over een groter vertrouwen in cannabis, dit schreven onderzoekers van de bevolking studie centrum van de Universiteit van Michigan. In vergelijking tot geneesmiddelen, werd medicinale cannabis beter gewaardeerd door cannabis consumenten ten aanzien van de werkzaamheid, bijwerkingen, veiligheid, potentiële verslaving, beschikbaarheid en kosten.

Als gevolg van het medisch gebruik van cannabis, eindigde 42% het nemen van andere medicatie en 38% gebruikte minder drugs. Een aanzienlijk deel (30%) verklaard dat hun arts niet wist dat ze medicinale wiet gebruikt hadden.

Kruger DJ, Kruger JS. Medical Cannabis Users’ Comparisons between Medical Cannabis and Mainstream Medicine. J Psychoactive Drugs. 2019:1-6.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Viele Patienten ersetzen ihre Medikamente durch Cannabis

Laut einer Umfrage mit 392 Teilnehmern, die an unterschiedlichen Erkrankungen litten, berichteten medizinische Nutzer von Cannabis im Vergleich zu Standardmedikamenten über ein höheres Vertrauen in Cannabis, schrieben Forscher des Population Studies Center der Universität von Michigan. Im Vergleich zu Arzneimitteln bewerteten medizinische Cannabiskonsumenten Cannabis hinsichtlich Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Sicherheit, Suchtpotenzial, Verfügbarkeit und Kosten besser.

Aufgrund der medizinischen Verwendung von Cannabis beendeten 42 % die Einnahme eines Arzneimittels, und 38 % verwendeten weniger Arzneimittel. Ein beachtlicher Anteil (30 %) gab an, dass ihr behandelnder Arzt nicht wusste, dass sie medizinisches Cannabis konsumierten.

Kruger DJ, Kruger JS. Medical Cannabis Users’ Comparisons between Medical Cannabis and Mainstream Medicine. J Psychoactive Drugs. 2019:1-6.

Science/Human: Many patients substitute their stunning medication by cannabis

According to a survey with 392 participants suffering from different medical conditions medical cannabis users reported a greater degree of trust in cannabis compared to standard medication, researchers of the Population Studies Center of the University of Michigan wrote. In comparison to pharmaceutical drugs, medical cannabis users rated cannabis better on effectiveness, side effects, safety, addictiveness, availability, and cost.

Due to the medical use of cannabis, 42% stopped taking a pharmaceutical drug and 38% used less of a pharmaceutical drug. A substantial proportion (30%) reported that their treating physician did not know that they used medical cannabis.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany