CBG (Cannabigerol) rijke cannabis kan effectief zijn bij de behandeling van pijn, slapeloosheid en depressie

19 oktober 2021

Wetenschap/Mens: Cannabigerolrijke cannabis kan effectief zijn bij de behandeling van pijn, slapeloosheid en depressie

Volgens een onderzoek van CReDO Science in Vashon, VS, met 127 deelnemers kan cannabis rijk aan CBG (cannabigerol) van therapeutische waarde zijn bij de behandeling van pijn, slapeloosheid, depressie en angst. CBG-gedomineerde cannabisgebruikers werd gevraagd een online enquête in te vullen over CBG-gebruikspatronen, aandoeningen die werden behandeld met CBG-gedomineerde cannabis (die >50% CBG bevat), waargenomen werkzaamheid, geassocieerde bijwerkingen en ontwenningsverschijnselen.

De meeste deelnemers (51%) meldden het gebruik van CBG-gedomineerde producten uitsluitend voor medische doeleinden en 36% meldde gebruik voor medische en recreatieve doeleinden. De meest voorkomende aandoeningen die de volledige steekproef meldde te gebruiken om CBG te behandelen waren angst (51,2%), chronische pijn (40,9%), depressie (33,1%), en slapeloosheid/verstoorde slaap (30,7%). De doeltreffendheid werd hoog ingeschat, waarbij de meerderheid aangaf dat hun aandoeningen “zeer sterk verbeterd” of “sterk verbeterd” waren door CBG. Bovendien claimde 73,9% de superioriteit van CBG-gedomineerde cannabis ten opzichte van conventionele medicijnen voor chronische pijn, 80% voor depressie, 73% voor slapeloosheid, en 78,3% voor angst. Vierenveertig procent van de CBG-gedomineerde cannabisgebruikers meldde geen bijwerkingen, terwijl 16,5% een droge mond, 15% slaperigheid, 11,8% toegenomen eetlust en 8,7% droge ogen meldde. Ongeveer 84,3% meldde geen ontwenningsverschijnselen.

Science/Human: Cannabigerol rich cannabis may be effective for the treatment of pain, insomnia and depression

 

According a survey by CReDO Science in Vashon, USA, with 127 participants cannabis rich in CBG (cannabigerol) may be of therapeutic value in the treatment of pain, insomnia, depression and anxiety. CBG-predominant cannabis users were asked to complete an online survey assessing CBG use patterns, conditions treated with CBG-predominant cannabis (containing >50% CBG), perceived efficacy, associated adverse events, and withdrawal symptoms.

Most of the participants (51%) reported use of CBG-predominant products solely for medical purposes and 36% reported use for medical and recreational purposes. The most common conditions the complete sample reported using CBG to treat were anxiety (51.2%), chronic pain (40.9%), depression (33.1%), and insomnia/disturbed sleep (30.7%). Efficacy was highly rated, with the majority reporting their conditions were “very much improved” or “much improved” by CBG. Furthermore, 73.9% claimed superiority of CBG-predominant cannabis over conventional medicines for chronic pain, 80% for depression, 73% for insomnia, and 78.3% for anxiety. Forty-four percent of CBG-predominant cannabis users reported no adverse events, with 16.5% noting dry mouth, 15% sleepiness, 11.8% increased appetite, and 8.7% dry eyes. Around 84.3% reported no withdrawal symptoms.

Russo EB, Cuttler C, Cooper ZD, Stueber A, Whiteley VL, Sexton M. Survey of Patients Employing Cannabigerol-Predominant Cannabis Preparations: Perceived Medical Effects, Adverse Events, and Withdrawal Symptoms. Cannabis Cannabinoid Res. 2021 Sep 27. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook