Patiënten met gevorderde kanker kunnen baat hebben bij een behandeling met een in water oplosbaar preparaat van THC en CBD

30 oktober 2022

Patiënten met gevorderde kanker kunnen baat hebben bij een behandeling met een in water oplosbaar preparaat van THC en CBD

In een open studie met 25 patiënten met gevorderde kanker en hardnekkige pijn verminderde een nieuwe wateroplosbare oro- buccale nanodeeltjes spray met THC en CBD de pijn. Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Sydney en andere wetenschappelijke instellingen in New South Wales, Australië. Het was een studie in twee fasen. Fase I was een enkele oplopende dosis met 5 patiënten. Fase II was een oplopende dosis bij 25 patiënten met gevorderde kanker en hardnekkige pijn.

Tijdens fase II had een subgroep van patiënten met borst- en prostaatkanker met botmetastasen de hoogste gemiddelde verbetering van de pijnscore ten opzichte van de uitgangswaarde van 40% (niet-gecorrigeerd) en 33% (gecorrigeerd voor het gebruik van reddingsmedicatie). De auteurs concludeerden dat “het in water oplosbare medicijn op basis van cannabis een aanvaardbare biologische beschikbaarheid voor THC/CBD bood, veilig en verdraagbaar leek bij gevorderde ongeneeslijke kankers met ongecontroleerde pijn, met voorlopig bewijs van pijnstillende werkzaamheid.”

(english)

Science/Human: Patients with advanced cancer may profit from a treatment with a water soluble preparation of THC and CBD

In an open study with 25 patients suffering from advanced cancers and intractable pain a novel water soluble oro- buccal nanoparticles spray containing THC and CBD reduced pain. This study was conducted by investigators of the University of Sydney and other scientific institutions in New South Wales, Australia. It was a 2 stage study. Stage I was a single escalating dose with 5 patients. Stage II was an up-titrated dose in 25 patients with advanced cancers and intractable pain.

During stage II a subgroup of patients diagnosed with breast and prostate cancers with bone metastases, had the highest mean pain score improvement from baseline of 40% (unadjusted) and 33% (adjusted for rescue medication use). Authors concluded that “the water-soluble cannabis-based medicine provided acceptable bioavailability for THC/CBD, appeared safe and tolerable in advanced incurable cancers with uncontrolled pain with preliminary evidence of analgesic efficacy.“

Clarke S, Butcher BE, McLachlan AJ, Henson JD, Rutolo D, Hall S, Vitetta L. Pilot clinical and pharmacokinetic study of Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)/Cannabidiol (CBD) nanoparticle oro-buccal spray in patients with advanced cancer experiencing uncontrolled pain. PLoS One. 2022;17(10):e0270543.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook