Opheldering van de mechanismen van cannabinoïde effecten op borstkankercellen

30 juni 2021

Wetenschap: Opheldering van de mechanismen van cannabinoïde effecten op borstkankercellen

Een nieuwe studie onderzocht de moleculaire mechanismen van de anti-kanker eigenschappen van THC en CBD op oestrogeen receptor positieve borstkankercellen.

Ze verstoren de voortgang van de celcyclus.

Terwijl THC geprogrammeerde celdood (apoptose) induceerde, activeerde CBD autofagie om apoptose te bevorderen.

De auteurs schreven dat “alle cannabinoïden, zij het door verschillende acties, aromatase en ER’s aanpakken, en op die manier de groei van ER+ borstkankercellen, die afhankelijk is van oestrogeensignalering, belemmeren.”

UCLaboratorium voor Biochemie, Departement Biologische Wetenschappen, Faculteit Farmacie, Universiteit van Porto, Portugal.

Science: Elucidating the mechanisms of cannabinoid effects on breast cancer cells

A new study investigated the molecular mechanisms of the anti-cancer properties of THC and CBD on estrogen receptor positive breast cancer cells. They disrupt cell cycle progression. While THC induced programmed cell death (apoptosis) CBD triggered autophagy to promote apoptosis. Authors wrote that “all cannabinoids, albeit by different actions, target aromatase and ERs, impairing, in that way, the growth of ER+ breast cancer cells, which is dependent on estrogen signalling.”

Laboratory of Biochemistry, Department of Biological Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Porto, Portugal.

Amaral C, et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021;210:105876.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook