Volgens een klinische studie verbetert Cannabis de levenskwaliteit bij hersenkankerpatiënten

22 juni 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis verbetert levenskwaliteit bij hersenkankerpatiënten volgens een klinische studie

In een gecontroleerde klinische studie met 88 patiënten die leden aan hooggradig glioom heeft het medicinaal gebruik van cannabis de slaap en levenskwaliteit aanzienlijk verbeterd. De studie werd uitgevoerd aan het National Centre for Naturopathic Medicine van de Southern Cross University in Lismore, Australië. Patiënten kregen twee cannabissoorten met verschillende verhoudingen CBD en THC. Ze werden vergeleken met een retrospectieve controlegroep.

Een vergelijking tussen de twee cannabissoorten na 12 weken toonde aan dat een 1:1 verhouding van CBD en THC beter scoorde dan de andere soort met betrekking tot fysieke en functionele capaciteit en verbeterde slaap. Analyse van de veranderingen vanaf de basislijn tot week 12 toonde ook aan dat 11% van de 61 deelnemers een vermindering van de ziekte had, 34% was stabiel, 16% had een lichte verbetering en 10% had een progressieve ziekte. Er deden zich geen ernstige bijwerkingen voor. De auteurs concludeerden dat de studie “aantoonde dat een enkele nachtelijke dosis THC-bevattende medicinale cannabis veilig was, geen ernstige bijwerkingen had en goed werd verdragen door de patiënten. Medicinale cannabis verbeterde de slaap, het functionele welzijn en de levenskwaliteit aanzienlijk. ”

Science/Human: Cannabis improved quality of life in brain cancer patients according to a clinical study

 

In a controlled clinical study with 88 patients suffering from high-grade glioma the medical use of cannabis significantly improved sleep and quality of life. The study was conducted at the National Centre for Naturopathic Medicine of Southern Cross University in Lismore, Australia. Patients received two cannabis strains with different ratios of CBD and THC. They were compared with a retrospective control group.

A comparison between the two cannabis strains after 12 weeks found that a 1:1 ratio of CBD and THC scored better than the other strain with regard to physical and functional capacity as well as improved sleep. Analysis of changes from baseline to week 12 also found 11% of 61 participants had a reduction in disease, 34% were stable, 16% had slight enhancement, and 10% had progressive disease. No serious adverse events occurred. Authors concluded that the study “demonstrated that a single nightly dose of THC-containing medicinal cannabis was safe, had no serious adverse effects and was well tolerated in patients. Medicinal cannabis significantly improved sleep, functional wellbeing, and quality of life. “

Schloss J, Lacey J, Sinclair J, Steel A, Sughrue M, Sibbritt D, Teo C. A Phase 2 Randomised Clinical Trial Assessing the Tolerability of Two Different Ratios of Medicinal Cannabis in Patients With High Grade Gliomas. Front Oncol. 2021 May 21;11:649555.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook