CBD kan de hersenfunctie moduleren bij angstpatiënten met een hoog risico op psychose

30 september 2020

Wetenschap / Mens: CBD kan de hersenfunctie moduleren bij angstpatiënten met een hoog risico op psychose

In een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie werden 33 mensen met een hoog risico op psychose en 19 gezonde controles onderworpen aan een enkele orale dosis CBD (600 mg) met behulp van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) tijdens een verwerkingsparadigma van gescande bange gezichten. Tijdens angstverwerking vertoonden deelnemers met een hoog risico op psychose die een placebo kregen (n = 15) een hogere activering in de parahippocampale gyrus dan controles (n = 19) maar een lagere activering in het striatum. De auteurs ontdekten dat “CBD de hersenfunctie moduleert in regio’s die betrokken zijn bij het risico op psychose en het verwerken van emoties”.

Afdeling Psychose Studies, Afdeling Psychiatrie, Psychologie en Neurowetenschappen, King’s College London, VK.

Wissenschaft/Mensch: CBD moduliert möglicherweise die Gehirnfunktion bei Angstpatienten mit hohem Psychoserisiko

In einer plazebokontrollierten Doppelblindstudie wurden 33 Personen mit hohem Psychoserisiko und 19 gesunde Kontrollen nach einer einzigen oralen Dosis CBD (600 mg) mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) während eines Paradigmas der Verarbeitung von ängstlichen Gesichtern gescannt. Während der Angstverarbeitung zeigten Teilnehmer mit hohem Risiko für eine Psychose, die ein Placebo (n = 15) erhielten, im Gyrus des Parahippocampus eine höhere Aktivierung als die Kontrollen (n = 19), aber eine geringere Aktivierung im Striatum. Die Autoren stellten fest, dass “CBD die Gehirnfunktion in Regionen moduliert, die in das Psychoserisiko und die Emotionsverarbeitung involviert sind”.
Abteilung für Psychosestudien, Institut für Psychiatrie, Psychologie und Neurowissenschaften, King’s College London, Großbritannien.

Science/Human: CBD may modulate brain function during fear for people at high risk for psychosis

In a double blind placebo controlled study with 33 people at high risk for psychosis and 19 healthy controls a single oral dose of CBD (600 mg) participants were scanned with functional magnetic resonance imaging (fMRI) during a fearful face-processing paradigm. During fear processing, participants with high risk for psychosis receiving placebo (n = 15) showed greater activation than controls (n = 19) in the parahippocampal gyrus but less activation in the striatum. Authors noted that “CBD modulates brain function in regions implicated in psychosis risk and emotion processing.”

Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, UK.

Davies C, et al. Transl Psychiatry. 2020;10(1):311.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Cannabis en Psychose, hoe zit dat nu?

cannabis en psychoses