Het gebruik van medicinale cannabis kan complexe cognitieve vaardigheden in de loop van 12 maanden verbeteren

21 juli 2021

Wetenschap/Mens: Het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden kan complexe cognitieve vaardigheden in de loop van 12 maanden verbeteren

Volgens een onderzoek van onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van de Harvard Medical School in Boston en het McLean Hospital Imaging Centre in Belmont, VS, kan het medicinaal gebruik van cannabis het cognitief functioneren verbeteren. Als onderdeel van een lopend onderzoek hebben patiënten met medicinale cannabis (MC) een basisbezoek afgelegd voordat ze met cannabis begonnen en evaluaties na 3, 6, en 12 maanden behandeling.

De auteurs schreven dat “ten opzichte van de uitgangswaarde, MC patiënten significante verbeteringen vertoonden op metingen van executieve functies en klinische toestand in de loop van 12 maanden; verbale leer/geheugen prestaties bleven over het algemeen stabiel. Verbeterde cognitieve prestaties waren niet gecorreleerd met het gebruik van MC”. De auteurs concludeerden dat “de studieresultaten eerdere proefbevindingen uitbreiden, wat erop wijst dat MC-patiënten na verloop van tijd een verbeterde in plaats van een verminderde executieve functie kunnen vertonen”.

Science/Human: The use of cannabis for medicinal purposes may improve complex cognitive abilities over the course of 12 months

 

According to a study of investigators of the Department of Psychiatry at Harvard Medical School, Boston, and McLean Hospital Imaging Centre in Belmont, USA, the medical use cannabis may improve cognitive functioning. As part of an ongoing study, medical cannabis (MC) patients completed a baseline visit prior to initiating cannabis and evaluations following 3, 6, and 12 months of treatment.

Authors wrote that “relative to baseline, MC patients demonstrated significant improvements on measures of executive function and clinical state over the course of 12 months; verbal learning/memory performance generally remained stable. Improved cognitive performance was not correlated with MC use.” Authors concluded that “study results extend previous pilot findings, indicating that MC patients may exhibit enhanced rather than impaired executive function over time.”

Sagar KA, Dahlgren MK, Lambros AM, Smith RT, El-Abboud C, Gruber SA. An Observational, Longitudinal Study of Cognition in Medical Cannabis Patients over the Course of 12 Months of Treatment: Preliminary Results. J Int Neuropsychol Soc. 2021;27(6):648-660.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook