CBD vermindert verlangen bij heroïneverslaving

26 mei 2019

Wetenschap/mens: Volgens een klinische studie vermindert CBD het verlangen bij niet drinkende personen met een heroïneverslaving

In een klinische studie verminderde CBD bij een dosis van 400 mg of 800 mg eenmaal per dag het verlangen bij patiënten met heroïneverslaving.

Van de 42 patiënten kregen er15 een placebo, 14 personen 400 mg CBD en 13 800 mg CBD.

De studie onderzocht de acute effecten (1 uur, 2 uur en 24 uur), op korte termijn (3 opeenvolgende dagen) en op lange termijn (7 dagen na de laatste van drie opeenvolgende dagelijkse giften) van de CBD-toediening.

Het werd uitgevoerd op de afdeling Psychiatrie en de afdeling van de neurowetenschappen en de afdeling bevolking en Gezondheidswetenschappen van de Icahn School van geneeskunde aan Mount Sinai in New York, Verenigde Staten.

In tegenstelling tot de placebo verlaagd de acute toediening van CBD zowel de wens en de angst. CBD toonde zelfs 7 dagen na de laatste op korte termijn (3-daagse) CBD blootstelling aanzienlijke langetermijneffecten op deze parameters.

Daarnaast verminderd CBD de fysiologische metingen van de hartslag en de hippocampal in het speeksel geïnduceerd door de stimulus van een drug.

Er was geen significant effect op de geestelijke prestaties en er waren geen ernstige bijwerkingen.

Hurd YL, Spriggs S, Alishayev J, Winkel G, Gurgov K, Kudrich C, Oprescu AM, Salsitz E. Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry, 21. Mai 2019:appiajp201918101191.[im Druck]

English

Science/Human: CBD reduces craving in drug-abstinence individuals with heroin dependency according to clinical study

CBD in a dose of 400 or 800 mg once daily reduced craving in patients with heroin dependency according to a placebo-controlled study. Of 42 patients 15 received a placebo, 14 received 400 mg of CBD and 13 received 800 mg of CBD. The study assessed the acute (1 hour, 2 hours, and 24 hours), short-term (3 consecutive days), and protracted (7 days after the last of three consecutive daily administrations) effects of CBD administration. It was conducted at the Department of Psychiatry and Department of Neuroscience and the Department of Population and Health Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, USA.

Acute CBD administration, in contrast to placebo, significantly reduced both craving and anxiety. CBD also showed significant protracted effects on these measures 7 days after the final short-term (3-day) CBD exposure. In addition, CBD reduced the drug cue-induced physiological measures of heart rate and salivary cortisol levels. There were no significant effects on cognition, and there were no serious adverse effects.

Hurd YL, Spriggs S, Alishayev J, Winkel G, Gurgov K, Kudrich C, Oprescu AM, Salsitz E. Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry, 21. Mai 2019:appiajp201918101191.[im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: CBD reduziert laut einer klinischen Studie das Verlangen bei abstinenten Personen mit Heroinabhängigkeit

In einer klinischen Studie reduzierte CBD in einer Dosis von 400 mg oder 800 mg einmal täglich das Verlangen bei Patienten mit Heroinabhängigkeit. Von 42 Patienten erhielten 15 ein Placebo, 14 400 mg CBD und 13 800 mg CBD. Die Studie bewertete die akuten (1 Stunde, 2 Stunden und 24 Stunden), kurzfristigen (3 aufeinanderfolgende Tage) und längerfristigen (7 Tage nach der letzten von drei aufeinanderfolgenden täglichen Gaben) Auswirkungen der CBD-Verabreichung. Sie wurde an der Abteilung für Psychiatrie und Abteilung für Neurowissenschaften und der Abteilung für Bevölkerungs- und Gesundheitswissenschaften der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York, USA, durchgeführt.

Im Gegensatz zum Placebo reduzierte die akute CBD-Gabe sowohl das Verlangen als auch die Angst. CBD zeigte auch 7 Tage nach der letzten kurzzeitigen (3-tägigen) CBD-Exposition signifikante Langzeiteffekte auf diese Parameter. Darüber hinaus reduzierte CBD die durch einen Drogenstimulus induzierten physiologischen Messungen der Herzfrequenz und des Cortisolspiegels im Speichel. Es gab keine signifikanten Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit und es gab keine schwerwiegenden Nebenwirkungen.

Hurd YL, Spriggs S, Alishayev J, Winkel G, Gurgov K, Kudrich C, Oprescu AM, Salsitz E. Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry, 21. Mai 2019:appiajp201918101191.[im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany