Nabilone verbeterde onrust bij patiënten met de ziekte van Alzheimer

26 juni 2019

Wetenschap/mens: Nabilone verbeterde de agitatie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer

De synthetische cannabinoïde Nabilone verbeterde de agitatie bij 39 patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Deze placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Sunnybrook Research Instituut en de Universiteit van Toronto, Canada.

In deze 14-weken durende gerandomiseerde dubbelblinde crossover studie werd  Nabilone met een placebo vergeleken (elke 6 weken) met een 1 week pauze tussen de fasen.

De dagelijkse dosis bedroeg tussen de 1 tot 2 mg Nabilone.

De gemiddelde dosis van Nabilone was 1,6 mg.

Er waren aanzienlijke verbeteringen in de excitatie en de belasting van de verzorgers.

Tijdens de behandeling met Nabilone (45%) is er een grotere sedatie dan onder de placebo (16%) opgetreden.

De auteurs kwamen tot de conclusie dat Nabilone een effectieve behandeling is tegen onrust.

“Sedatie en perceptie moeten nauwlettend worden gevolgd.”

Herrmann N, Ruthirakuhan M, Gallagher D, Verhoeff NPLG, Kiss A, Black SE, Lanctôt KL. Randomized Placebo-Controlled Trial of Nabilone for Agitation in Alzheimer’s Disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2019 May 8. [in press]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Nabilon verbesserte die Agitiertheit bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit

Das synthetische Cannabinoid Nabilon verbesserte die Agitiertheit bei 39 Patienten mit Alzheimer-Krankheit. Diese placebokontrollierte Studie wurde von Wissenschaftlern des Sunnybrook Research Institute und der Universität von Toronto, Kanada, durchgeführt. Diese 14-wöchige randomisierte doppelblinde Crossover-Studie verglich Nabilon mit Placebo (jeweils 6 Wochen) mit einem 1-wöchigen Washout zwischen den Phasen. Die täglichen Zieldosen betrugen 1 bis 2 mg Nabilon.

Die mittlere Nabilon-Dosis betrug 1,6 mg. Es gab signifikante Verbesserungen bei der Erregung und der Belastung der Pflegekräfte. Während der Behandlung mit Nabilon (45%) trat eine stärkere Sedierung auf als unter Placebo (16%). Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Nabilon eine wirksame Behandlung gegen Unruhe ist. Sedierung und Wahrnehmung sollten jedoch engmaschig überwacht werden. “

Herrmann N, Ruthirakuhan M, Gallagher D, Verhoeff NPLG, Kiss A, Black SE, Lanctôt KL. Randomized Placebo-Controlled Trial of Nabilone for Agitation in Alzheimer’s Disease. Am J Geriatr Psychiatry, 8. Mai 2018 [im Druck]

English

Science/Human: Nabilone improved agitation in patients with Alzheimer’s disease

The synthetic cannabinoid nabilone improved agitation in 39 patients with Alzheimer’s disease. This placebo-controlled study was conducted by scientists of Sunnybrook Research Institute and the University of Toronto, Canada. The 14-week randomized double-blind crossover trial compared nabilone to placebo (6 weeks each) with a 1-week washout between phases. Target daily doses were 1 to 2 mg of nabilone.

The mean nabilone dose was 1.6 mg. There were significant improvements in agitation and caregiver distress. There was more sedation during nabilone (45%) compared to placebo (16%). Authors concluded that nabilone “may be an effective treatment for agitation. However, sedation and cognition should be closely monitored.”

Herrmann N, Ruthirakuhan M, Gallagher D, Verhoeff NPLG, Kiss A, Black SE, Lanctôt KL. Randomized Placebo-Controlled Trial of Nabilone for Agitation in Alzheimer’s Disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2019 May 8. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany